Tag Archive for: Krav

Intervju med Nordic Family Office: Ny Samarbeidspartner for Aboard

Aboard kunngjør stolt et nytt samarbeid med Nordic Family Office (NFO). I et intervju med Mette Ballari, daglig leder i NFO, utforsker vi NFO’s fokus på familieselskaper og utfordringer som generasjonsskifte. NFO, som er dedikert til opplæring og juridisk kompetanse, jobber med Aboard for å gi verdiskapende styrer og en smidig overgang for bedrifter. De vektlegger viktigheten av mangfold i styrerommet og ser frem til et meningsfullt samarbeid. Lær mer om Nordic Family Office her.

Gender Balance in Norwegian Boardrooms

In 2024, Norway is pioneering gender equality in boardrooms with comprehensive quotas. The new rules aim to achieve a 60/40 gender balance over a four-year period in around 20,000 companies. The process involves gradual implementation based on financial criteria and company size. The Norwegian government estimates a need for 13,000 new candidates during this transition, emphasizing the importance of proper recruitment processes for diversity beyond gender. Aboard, a Norwegian board recruitment agency, emphasizes finding the right candidate based on competence, personality, and diversity. The CEO of Aboard, Ida Melbye-Larsen, advocates analyzing needs first and then finding the right person. The move highlights a broader approach to diversity in corporate leadership. Aboard, with over 1300 diverse board candidates, promotes diversity in the boardroom through its unique digital platform and educational initiatives.

Styreverv med Aboard: Janne Log sin historie

Janne Log, en erfaren samfunnsøkonom, deler sin reise som styrekandidat gjennom Aboard-plattformen. Artikkelen utforsker Janne’s valg av Aboard, viktige forventninger, og hennes opplevelse av rekrutteringsprosessen, spesielt med fokus på god kommunikasjon og oppfølging. Janne understreker betydningen av ulik kompetanse i styrerommet, gir ros til Aboard for å være genuin og effektiv, og diskuterer de nye endringene i styreverdenen med kvoteringsregler. Hun anbefaler Aboard og gir innsikt i plattformens unike tilnærming til familie- og eierskapsdimensjonen.

Flere referanser Aboard

Utforsk nøkkelhendelsene fra Aboards suksessfulle styrekonferanse, Drivkraft 2024. Med fokus på balanse i styrerommet, teknologi, mangfoldighet og resultater fra Styreundersøkelsen 2023, gir denne oppsummeringen et innblikk i kveldens hovedtemaer og debatter. Opplev atmosfæren, møt samarbeidspartnere, kompetente kandidater, og få verdifulle tips om å bli relevant for styreverv. Se frem til Aboards fremtidige arrangementer og konferanser.

Oppsummering Drivkraft 2024

Utforsk nøkkelhendelsene fra Aboards suksessfulle styrekonferanse, Drivkraft 2024. Med fokus på balanse i styrerommet, teknologi, mangfoldighet og resultater fra Styreundersøkelsen 2023, gir denne oppsummeringen et innblikk i kveldens hovedtemaer og debatter. Opplev atmosfæren, møt samarbeidspartnere, kompetente kandidater, og få verdifulle tips om å bli relevant for styreverv. Se frem til Aboards fremtidige arrangementer og konferanser.

Aboard – Styreundersøkelse blant Norske virksomhetsledere:

Denne artikkelen utforsker Aboards undersøkelser om styrerommene i Norge fra 2020 til 2023. Resultatene viser utfordringer i styrerekruttering fra både virksomhetenes og kandidatenes perspektiv. Mangel på profesjonell rekrutteringserfaring og behovet for “smartere rekruttering” peker på et klart behov for forbedringer. Artikkelen gir innsikt i utviklingen og utfordringene, samt viktigheten av bedre rekrutteringsprosesser for å forme kompetente styrer i norske virksomheter.

Hvorfor skal styret fokusere på informasjonssikkerhet?

I løpet av sommeren 2023 samarbeidet ZYBERIA AS med Aboard for å rekruttere nye styremedlemmer og investorer. Den skreddersydde rekrutteringsprosessen resulterte i tilsettingen av to kandidater som nå bidrar til å berike selskapets styre. Dette partnerskapet med Aboard, som muliggjorde møter med potensielle kandidater utenfor deres vanlige nettverk, har vært en betydelig styrke for ZYBERIA AS og deres fremtidige vekst.

nb_NONorwegian