Profesjonell Rekruttering med Aboard: Innovatec fornyer styrerommet

Aboard har bidratt til å fornye styrerommet til Innovatec, et selskap som lager og utvikler IT-løsninger for automatisert beslutningstøtte og saksbehandling. Vervet fikk stor oppmerksomhet på Aboard sin plattform, og mange dyktige kandidater meldte sin interesse. Styret ble fornyet med to kandidater som brakte ulike kompetanser inn. Teknologisk forståelse og samfunnsmessig fornying og utvikling var sentralt for rollen. Vi har gjennomført et intervju med eier og daglig leder hos Innovatec om shortlist-rekrutteringen vi gjennomførte.

Første møte med Aboard

“Jeg ble tipset om Aboard og ble med på styrekonferansen Drivkraft 2024. Her kom Ida Melbye-Larsen bort for å prate, og jeg ble bedre kjent med Aboard,” forteller daglig leder.

Rekrutteringsprosessen

Innovatec hadde lite forventninger før prosessen startet. “Gjennom prosessen gikk vi fra å være nøytrale til veldig positive. Fra før av hadde vi et styre, men ikke et tidsaktuelt styre. Vi ønsket å skifte ut styret, men hadde ikke tenkt på hvordan eller hva slags kompetanse vi hadde behov for”

“Det er ingen som vet hva et riktig styre er om de ikke har gjort det før. Å forstå hva vi egentlig var ute etter var en viktig del av prosessen.” forteller daglig leder.

Veien videre

Etter Drivkraft-konferansen ble det laget en avtale for rekrutteringen, og rekrutteringsprosessen startet med en utlysning på Aboard sin plattform. “Vi ble holdt i hånden gjennom hele prosessen. Det var en trygghet og dyktighet gjennom hele forløpet. Vi modnet for oppgaven gjennom prosessen” sier daglig leder. Innovatec hadde mange søkere og gjennomførte møter med flere av dem, før de endte opp med to spennende kandidater til styret.

Erfaringer og anbefalinger

“Greia med Aboard er at de har lang erfaring som er relevant i forhold til det de skal løse. De bruker erfaringen til å hjelpe, og det fungerer godt. Vi fikk mye veiledning, gode og raske svar dersom vi lurte på noe, og ble godt ivaretatt. Erfaringen fra prosessen i seg selv har vært gull verdt!” forteller daglig leder.

Han understreker viktigheten av å gjennomføre styrerekruttering profesjonelt. “Det er veldig mange nå som er nødt til å gjøre noe med styrerommene, og som er usikre på hvordan. En god løsning som jeg anbefaler på det sterkeste er å bruke Aboard!”

Tre ord om rekrutteringen:

  • Fullstendig
  • Trygt
  • Engasjerende

Om Innovatec

Innovatec leverer hovedsakelig til offentlige kunder og består av et kompetent spesialistmiljø med 13 ansatte. Tidligere hadde Innovatec flere partnere, og styret besto av eierrepresentanter. Etter en utkjøpsprosess blant eierne, og i takt med samfunnets økende krav til profesjonalisering og modernisering i ledelsen og styrerommet, ble det viktig å fornye styret. Totalt var det behov for tre nye roller, hvorav to ble rekruttert fra Aboard.

Skrevet av: Inger Helene Melbye-Larsen  | 04.06.24

nb_NONorwegian