Oppsummering av første halvår 2024 hos Aboard

2024 har allerede vist seg å være aktivt og innholdsrikt for Aboard. Med et ønske om å styrke og modernisere styrerommene i Norge, har vi oppnådd flere viktige milepæler i løpet av det første halvåret. La oss ta en nærmere titt på hva vi har fått til!

Vekst og engasjement på Aboard.no

Plattformen Aboard.no har opplevd en betydelig vekst i antall kandidater, fra 1300 til 1800 i løpet av de siste seks månedene. Denne økningen viser at flere og flere ser verdien i vår plattform for å finne og bli funnet til styreverv. Dette gjør også at vi er trygge på at vi kan levere enhver kompetanse og behov til norske styrerom. Hvert oppdrag eller verv som publiseres på vår plattform har i gjennomsnitt tiltrukket seg rundt 50 interesserte, motiverte og engasjerte kandidater. Dette er vi utrolig takknemlige for. Det bekrefter verdien av å rekruttere utenfor eget nettverk, og få hjelp i rekrutteringen. Sammen med dere presenterer vi kandidater langt ut over forventinger hos virksomhetene. Vi er stolte av dere, hva dere samlet representerer og det vi i Aboard hittil har fått til. 

Mangfold i rekrutteringsprosesser

De fleste rekrutteringene vi har gjort, har hatt behov for flere kandidater med ulike personligheter og kompetanser. Dette mangfoldet bidrar til å skape dynamiske og effektive styrerom som er bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer. Så langt i år har vi

  • Vurdert 506 kandidater i forhold til virksomhetenes behov og krav
  • I snitt presenteres de 10 mest egnede kandidatene for virksomheten. Disse er vurdert på behov og krav, og uten bias til kjønn, alder, etnisitet etc. 
  • 4 av virksomhetene har gjennom rekrutteringsprosessen valgt å ta inn flere nye i styret enn opprinnelig planlagt fordi de traff kandidater “de bare måtte ha”.
  • Vi har rekruttert 14 kandidater inn i ulike styrer, hvorav 8 kvinner og 6 menn. 

Sammen viser vi at mangfoldighet er mye mer enn bare kjønn!

Nye samarbeidspartnere og deltakelse på eventer

Vi har  kunnet annonsere at vi har inngått samarbeid med tre nye partnere. Dette styrker vårt nettverk og øker våre muligheter til å tilby enda bedre rekrutteringstjenester. I tillegg til Drivkraft-konferansen, har vi deltatt på She Conference 2024 med egen stand og workshop. Dette ga verdifull eksponering og mulighet til å møte mange inspirerende mennesker. 

Utvikling av tech

Dette halvåret har vi internt jobbet med å løfte vår tekniske plattform. Vi er et nytenkende styrerekruttering selskap, og Aboard har siden starten utviklet vår egen tekniske rekrutterings- og kandidat-plattform (Aboard.no). Dette gjør at vi kan gjennomføre effektive og grundige rekrutteringer, helt uavhengig av nettverk.  Vi effektiviserer og forbedrer nå kommunikasjonen gjennom rekrutteringsprosessen, og vi er allerede AI compliant i forhold til kommende EU regler.  Dette skiller Aboard fra alle andre rekrutteringsselskap. 

Arendalsuka

En god opplevelse og erfaring vi tar med oss videre i 2024 er deltakelsen på Arendalsuka. Vår  første gang var i 2023. Dette ga oss muligheten til å engasjere oss med politikere, næringslivsledere og organisasjoner på en ny måte. Vi ser frem til å delta igjen i år og bygge videre på den suksessen vi opplevde i fjor.

Styrekonferansen Drivkraft

Året startet med vår første og egne styrekonferanse, Styrekonferansen Drivkraft. Arrangementet ble en stor suksess, og vi kunne ønske velkommen 100 interessante kandidater og virksomheter. Konferansen ga en unik plattform for nettverksbygging, kunnskapsdeling og inspirasjon, og la grunnlaget for flere spennende rekrutteringsprosesser. Vi gleder oss til å arrangerer Drivkraft igjen!en annen gang!

Fremtiden

Utviklingen vi har sett i første halvår 2024 er en betydelig vekst. Vi er stolte av det vi har oppnådd, og ser frem til utviklingen videre. Det er mye på gang, og vi jobber hver dag med å være “på ballen” og åpne mulighetene for nye styrerom for alle kandidatene våre.  Veksten vil fortsette gjennom resten av året og inn i fremtiden. Vi ser frem til å fortsette arbeidet med å fornye og styrke styrerommene, og vi er spente på hva de neste seks månedene vil bringe.

Takk til alle våre kandidater, kunder og samarbeidspartnere som har gjort denne veksten mulig. Sammen jobber vi for å skape sterkere, mer mangfoldige og effektive styrerom for fremtiden.

Skrevet av: Inger Helene Melbye-Larsen  | 10.06.24

nb_NONorwegian