Aboard samarbeider med WIN – Women Investors Network

Aboard kan stolt presentere at vi har inngått et lærerikt samarbeid med WIN – Women Investors Network. Samarbeidet vil innebære flere gode diskusjoner, kompetansedeling og samlinger. Vi gleder oss til å jobbe videre som samarbeidspartnere. I dette intervjuet har vi tatt en prat med med founder Angela Holter (Styreleder) og daglig leder Camilla Andersson (CEO) om samarbeidet med Aboard.

Samarbeidet med Aboard:

“Aboard har høy kompetanse innenfor rekrutteringsfaget. Sammen kan vi bidra til å få flere kvinner inn i styrerommet” deler Camilla.

Gjennom samarbeidet med WIN vil vi gjennomføre flere arrangementer sammen. Blant annet vil Aboard bidra med kompetanse og inspirasjon  i kvinnenettverkene til WIN. Allerede i juni vil vi gjennomføre arrangement sammen hvor Aboard vil bidra på WIN´s “Introduksjon til styreverv” 

“At WIN, we strongly believe in women’s representation’s societal and business benefits, and a partnership with Aboard is yet another expression of our work to empower women to take more space, as investors, entrepreneurs and as board members” forteller Angela.

Hvem er WIN?

WIN ble etablert av Angela, Camilla og Rita Anson, med et formål om å lære og få flere kvinner å investere. Spesielt i startup og unoterte selskaper. WIN er et nettverk av kvinner, av ulike bakgrunner og nasjonaliteter. Gjennom kursing, eventer og nettverk håper de å bidra til at flere kvinner investerer. 

“Kvinner har også kapital, men vet ofte ikke hvordan å investere denne. Dette handler blant annet om nettverk, dealflow, regler og hvilke spørsmål å stille. I dag eier menn store deler av næringen. Det er uproblematisk at menn eier, men det er problematisk at så få kvinner gjør. Dette ønsker vi i WIN å gjøre noe med!” forteller Camilla.

Videre forteller Camilla at hun så en mangel på nettverk blant kvinnelige Gründere. 

Utfordringen:

“Idag er 1% av verdens kapital kvinnelig, i tillegg er kun 4% delte team. Det betyr at det er 95% mannlig fordeling i verden. Ofte er det menn som investerer, og de investerer i mannlige gründere. Vi lager derfor en kvinnenettverk”

“Mitt personlige mål er at alle skal eie aksjer” forteller Camilla “Det er  mange RÅ kvinner som ikke når inn eller er synlige nok”

“My goal is to help close the gender gap in the two main wealth-creating activities: investment and entrepreneurship. Women are 50% of the population, and therefore it’s crucial to increasing our participation in creating the solutions our world needs, and in the gains created by investing in early-stage companies” deler Angela.

“Det er klart at mangfold vil gi et enormt positivt resultat”

Norge har som først i verden innført kvoteringstiltak for mangfold, gjennom minimum 60/40 kjønnskvotering. Dette åpner for flere nye muligheter for samfunnet videre med tanke på utvikling. Dette vil også bidra til å få flere inn i styrene og fremme nye tanker og retninger som er positivt for samfunnet. Videre forteller Camilla at hun tror en slik fordeling ved eksempelvis eierskap ville gitt et lignende resultat. 

“Det er viktig å komme inn i styrerommene. Jeg tror dette vil bidra til at flere kvinner blir delaktige”

Mer om kjønnskvoteringen av norske styrerom kan du lese mer om i disse artiklene:
https://aboard.no/2024/02/29/gender-balance-in-norwegian-boardrooms/
https://aboard.no/2023/07/31/norge-forst-ute-med-kjonnsbalanse-krav

Skrevet av: Inger Helene Melbye-Larsen  | 25.04.24

nb_NONorwegian