Riktig kandidat til morgendagens styre

Vi gjør det enkelt for kandidater å melde interesse for styreverv, og gir virksomheter et mangfoldig utvalg av kvalifiserte kandidater.

Gjennom tre steg presenterer vi kandidater og styrer for hverandre

1. Du som kandidat registrerer deg

Kandidaten registrerer en grunnprofil, styreerfaring, fagprofil og personlige styrker. Er du en relasjonsbygger, strateg, gjennomfører eller påvirker?

2. Vi finner riktig kandidat til passende styre

Aboard bruker ulike algoritmer for å finne riktige kandidater til aktuelle styreverv. Aboard effektiviserer, forenkler prosess og leverer raskt relevante og gode kandidater.

3. Kandidat og virksomhet møtes

Vi er like opptatt som deg av at kjemien stemmer og blir med på møtet dersom dere har behov for støtte under samtaler.

Fremtiden for morgendagens styrer

Se forbi det tradisjonelle

Vår visjon er økt verdiskapning i norske virksomheter. Vi ser forbi det tradisjonelle og er bevisst på at verdibegrepet inkluderer våre forskjeller. Mangfoldighet realiserer virksomhetens potensiale i flere retninger. 

Styret som drivkraft

Aboard bidrar til samfunnsmessig profesjonalisering av styrearbeidet. Styret som drivkraft, utvikler sammen med ledelsen, virksomhetens strategiske retning.  Vår målsetning for alle våre kunder er å sikre gode, levende, tidsriktige styrer, med riktig, framtidsrettet kompetanse og god styredynamikk i styrerommet.

Samfunnet krever endringer

Det nåværende og framtidige samfunnet vårt krever store endringer og forståelse for de endringene vi står overfor. Det er viktige avgjørelser som ligger foran oss i alle styrerom. Styret må aktivt bidra til navigering og valg gjennom vekslende og tidsriktig kunnskap for virksomheten. Profesjonell styrerekruttering bidrar til profesjonelle styrer.

Hvorfor velge Aboard?

“Aboard sitt fokus på mangfoldighet resulterte i at personen vi rekrutterte både hadde god situasjonsforståelse og gode forutsetninger for å tenke scenarioer ut ifra fremtidens holdepunkter.”

Sarah Leszinski
KOI Fargestudio

“Under SHE Konferansen 2022, synliggjorde Aboard viktigheten av et mangfoldig styre via en kreativ stand og workshop. De støtter SHE’s visjon «Promoting change until all are included», noe som nå er viktig med økt krav til bærekraftige tilnærminger samt mangfold.”

Astrid Skaugseth
CEO, SHE Community

“I forkant av rekrutteringen med Aboard hadde vi ikke noen spesielle forventninger, styrerekruttering var ganske nytt for oss. Jeg har ikke selv noe lang erfaring med rekrutteringer, men ble veldig imponert over hvor lett og effektivt dette var. Jeg synes det var spesielt behagelig i en travel og tidsstram hverdag at jeg kunne gi dette ansvaret over til noen profesjonelle”

Thomas Bjørnerud
Styreleder, Freber

«Aboard var behjelpelig fra dag en og har et rikt nettverk av kvalifiserte og spennende kandidater. Som gründer har jeg klokkertro på Aboard´s konsept og antar det blir langt flere selskaper som ser muligheten til styrerekruttering via dem.»

Øyvind Christensen
CEO og gründer, Flow Insights

Prosessen med Aboard har vært en enorm styrke. Det har bidratt til å fjerne bias i min seleksjonsprosess. Jeg tror vårt styre har blitt beriket på en måte som ikke hadde vært mulig gjennom nettverksrekruttering. Kandidatenes kompetanse og engasjement har vært imponerende.”

Jonas Carsten Jeppesen
CEO & co-founder, Zyberia

Du har det som skal til

for å få setet ditt ved bordet

for å få setet ditt ved bordet

Dagens krav og forventninger til morgendagens styre

Dagens krav og forventninger viser at mange styrer har behov for fornyelse for å møte morgendagens utfordringer og fremtidens løsninger. Styret er en viktig funksjon for enhver virksomhet, og derfor også for hele samfunnet.

Majoriteten av dagens rekruttering skjer gjennom nettverk. Hvilke konsekvenser får dette for kandidater og virksomheter?

Ofte er vårt eget nettverk veldig likt oss selv på mange måter. Samme geografi, studiesteder, årskull, etnisitet etc. Enkelt – ja, men best? Dette reduserer faktisk styrets potensiale som verdiskaper for bedriften.

Øk sjansene dine for å ha innvirkning

Vi hjelper deg på veien til:

  • Et styre med mangfoldighet
  • Likestilte styremedlemmer
  • Bedre resultater

Vi er opptatt av å skape økonomisk vekst, sikre mangfold, dyrke innovasjon og skape mer bærekraftige samfunn. 

nb_NONorwegian