Vår historie

Vi startet Aboard for å tilgjengeliggjøre kompetente kandidater for dagens styrerom og vice versa. Det er mangel på mangfoldighet i norske styrer og kun en liten del av et enormt nettverk involveres i fornyelsen av nye styremedlem. Derfor vil vi, gjennom våre tjenester, utfordre dagens rekrutteringstrender via relasjoner i lukkede nettverk.

Hvem er vi?

Vi er et tverrfaglig team med kompetanse fra rekrutteringsbransjen, endringsledelse, strategi, teknologi og psykologi. Vi samler kloke hoder med bredden av kompetanse som er nødvendig i et styre. Dagens, men også fremtidens samfunn krever at vi løfter blikket i retning av bærekraft og synlig mangfold. Hvordan gjør vi det? Nysgjerrighet. Vi må være nysgjerrig på det som avviker fra oss selv, våre standarder og metoder. Vi må se forbi vårt eget nettverk.

Kolbjørn Preus

Kolbjørn Preus

Partner og Styremedlem

Kolbjørn har over 25 års erfaring med lederrekruttering og organisasjonsutvikling. Nominert til årets rekrutterer både i 2018, 2019 og 2020.

Ida Melbye-Larsen

Ida Melbye-Larsen

Partner og daglig leder

Ida har betydelig erfaring med strategiutvikling, endringsledelse og organisasjonsutvikling. Er styreleder og styremedlem i flere selskap.

Ben Christensen

Ben Christensen

Partner og Styremedlem

Ben er en strateg med 20 års erfaring som toppleder, mellomleder, styremedlem og gründer, på tvers av en rekke bransjer.

Øistein Grevskott-Larsen

Øistein Grevskott-Larsen

Partner og styremedlem

Øistein er investor, forretningsutvikler og analytiker med betydelig erfaring fra en rekke bransjer. Etablerte og utviklet Norsk Kundebarometer.

Christian Dalsvaag

Christian Dalsvaag

Partner og CTO

Christian er teknolog med bred erfaring som tech-lead, tjenestedesigner og fullstack-utvikler. Sjøsatt en rekke virksomheter, og står bak flere innovasjoner.

Maria Vagle Myhre

Maria Vagle Myhre

Kommunikasjons- og rekrutteringskonsulent

Maria har bred yrkeserfaring innen offentlig og privat sektor. Hun har tilegnet seg analytiske ferdigheter og kompetanse innenfor strategi og organisasjonsutvikling gjennom erfaring, studier, nysgjerrighet og frivillig arbeid.

Digital plattform som forenkler rekrutteringsprosessen

Vårt nettverk blir ditt nettverk når vi jobber sammen. Aboard har samlet sett en relasjon og nettverk med svært mange ledere, talenter og styrekandidater i norsk næringsliv. 

Vi vet at kandidater til styreposisjoner synes det er vanskelig å vite hvor de skal henvende seg og har derfor utarbeidet et godt format på styreprofilen for våre kandidater, samt etablert et «hjem» for potensielle styrekandidater. 

La vårt nettverk bli ditt nettverk slik at vi kan bidra til riktig kandidat til morgendagens styre, økt verdiskaping i virksomheten og god dynamikk i styrerommet.

Øk sjansene dine for å ha innvirkning

Vi hjelper deg på veien til:

  • Et styre med mangfoldighet
  • Likestilte styremedlemmer
  • Bedre resultater

Vi er opptatt av å skape økonomisk vekst, sikre mangfold, dyrke innovasjon og skape mer bærekraftige samfunn.