Q&A

Her har vi samlet noen spørsmål og svar om vår tjeneste.Om du skulle ha behov for å kontakte oss, kan du avtale møte med
en av våre representanter

Vi som står bak Aboard har gjennom flere år jobbet med rekruttering i kraft av våre roller, og har både styreleder, styremedlem og advisory erfaring fra en rekke virksomheter. Vi syns det har vært svært lite innovasjon innenfor dette området. Gjennom flere år har vi blitt kontaktet av svært kompetente mennesker med ønske om  styreverv, uten å vite hvordan de skal gå frem.

Det at kandidater ikke har hatt en plattform for å melde interesse, samtidig som en rekke virksomheter har etterspurt kandidater – har resultert i at vi har utviklet vår tjeneste. Vi benytter teknologi til å fasilitere rekrutteringsprosessen, samtidig som menneskelig kvalitetssikring ivaretas.

Vi har etablert et fundament som gjør at vår tjeneste kontinuerlig utvikler seg basert på læring, erfaring og forskning.

For å bli en aktuell kandidat i vår portal må du registrere en profil på “Bli kandidat”. Ved å registrere deg er du et steg nærmere et styreverv og kan bli presentert for virksomheter som søker nye styremedlemmer. Alle kandidater er tilgjengelig for oppdrag hvor vi søker etter kandidater.

Hver eneste kandidat vi tilbyr har opprettet det vi kaller en styreprofil. Denne styreprofilen er en kombinasjon av at den informasjonen de oppgir og vår egenutviklede personprofil sier noe om hvilke personlige styrker kandidaten har.

Presentere riktige kandidater 
Selv om i prinsippet alle kandidater med profil i vår portal kan melde interesse på aktuelle oppdrag, så vil vi alltid se hvordan kandidatene passer med behovene til virksomheten. Vi presenterer kun kandidater som oppfyller kravene som stilles til rollen som skal besettes.

Styreprofil

 • Personprofil (hvilke styrker kandidaten besitter)
 • Fagkompetanse
 • Bransjeerfaring
 • Utdannelsesnivå
 • Styreerfaring
 • Virksomhetsform (Offentlig/Privat)
 • Styrekurs/styresertifisering
 • Språk
 • Personalia med kontaktinformasjon

En styreprofil er den profilen virksomheter får tilgang til i søken etter et nytt styremedlem. Vi bruker LinkedIn som din generelle CV så du slipper å legge inn all informasjon om igjen.

En styreprofil består videre av en grunnprofil, styrerfaring, fagprofil og personlige egenskaper. Denne informasjonen registreres ved at du krysser enkelt av på erfarings- og fagrelaterte spørsmål, og svarer på noen spørsmål om ambisjoner og erfaringer.

Presentere riktige kandidater 
Selv om i prinsippet alle kandidater med profil i vår styreportal kan melde interesse på aktuelle oppdrag, så vil vi alltid se hvordan kandidatene passer med behovene til virksomheten. Vi presenterer kun kandidater som oppfyller kravene som stilles til rollen som skal besettes.

Styreprofil

 • Personprofil (hvilke styrker kandidaten besitter)
 • Fagkompetanse
 • Bransjeerfaring
 • Utdannelsesnivå
 • Styreerfaring
 • Virksomhetsform (Offentlig/Privat)
 • Styrekurs/styresertifisering
 • Språk
 • Personalia med kontaktinformasjon

Les mer om personprofil her

For at vi skal kunne matche riktig kandidat med dine behov trenger vi at du reflekterer og gir oss informasjon om din virksomhet og kandidaten du er ute etter:

 1. Rolle: Hvilken rolle er det som skal fylles
  – Styreleder

  – Styremedlem

  – Advisory Board (leder eller medlem)

  – Valgkomite (leder eller medlem)

 2. Virksomheten
  En kort beskrivelse av virksomheten som gjør det attraktivt for potensielle styrekandidater å melde interesse

 3. Personprofil
  Alle våre kandidater har opprettet styreprofil som gir en indikasjon på hvordan de er med tanke på følgende 4 styrker: Strateg, påvirker, gjennomfører og relasjonsbygger (Styret bør bestå av styremedlemmer med ulike styrker)

 4. Fagkompetanse
  Hvilken type fagkompetanse er det behov for?
  – Juridisk?
  – Innovasjon og entreprenørskap?
  – Teknologi og digital forståelse?
  – Annet?

 5. Bransjeerfaring
  – Hvilke bransjer må kandidaten ha erfaring fra?

 6. Utdannelse
  – Hvilke formelle krav stiller dere til utdannelse?
  – Phd? Master? Bachelor? Annet?

 7. Øvrig
  – Virksomhetserfaring (Privat/Offentlig)

  – Styreerfaring fra tidligere?

  – Styrekurs? Sertifisering?

  – Språk?

Hva dere tilbyr og omfang av styrearbeidet?
– Vil rollen bli kompensert? Og hvilken kompensasjon er aktuell? (Fast honorar per år, per møte? Aksjer og opsjoner?)
– Estimerte styremøter per år? (Antall?)

For oss så handler dette om å invitere potensielle styrekandidater til melde interesse for det aktuelle oppdraget vi til enhver tid bistår. Vi har allerede flere hundre styrekandidater med styreprofil, og ved hvert eneste oppdrag vi bistår får vi flere.

 1. Konfidensialitet
  Alle våre oppdragsgivere får valget om den aktuelle rollen som skal annonseres med selskapsnavn eller kun beskrivelse.

  Eksempel: Industrikonsern søker styreleder eller Selskap ASA søker styreleder

 2. Markedsføring
  Alle våre oppdrag inkluderer markedsføring i digitale kanaler. Oppdraget vil bli annonsert på aboard.no, våre sosiale medier og med betalt annonsering på Facebook/LinkedIn.
 3. Annonsemateriell
  Vi har utviklet malverk som gjør det enkelt for oss å utvikle annonser, plassere dette i media og sikre optimalisering med tanke på å tiltrekke oss riktige kandidater.
 4. Kandidater melder interesseAlle kandidater som har styreprofil i vår styreportal vil kunne melde interesse for oppdraget. Kandidater som ikke har styreprofil må opprette dette hos oss – før de kan melde interesse.På den måten ivaretar vi at alle har lik mulighet til å bli vurdert etter de behovskriterier som er definert for rollen.

Vår shortlist tjeneste koster kr 34 900, og gir deg minimum 5 styrekandidater som passer dine behov.

Våre undersøkelser viser at den største utfordringen for virksomheter er å finne aktuelle styrekandidater utover sitt eget nettverk.

En annen utfordring er at det er krevende for de som ønsker å bli styremedlemmer å komme i posisjon.

Derfor har vi laget en tjeneste som svarer på behovene både for kandidater og for virksomheter.

Vi inkluderer alltid digital markedsføring som en del av vår tjeneste, som gjør at vi alltid får et jevnt tilfang av nye og aktuelle kandidater til hvert oppdrag. Dette systematiserer vi gjennom bruk av teknologi, som gjør at vi benytter langt mindre tid enn ved tradisjonell rekruttering.

Hva om jeg ønsker mer enn bare en presentasjon av minimum 5 kandidater?

Det å rekruttere riktig kandidat til sitt styre er en prosess som i stor grad handler om tillit. Vi kan bistå virksomheter i intervjuer, gjennomføreutvidet kvalitetssjekk av kandidater, avhengig av hva du føler vil være den beste løsningen for deg. Vi tilbyr også assistert styrerekruttering gjennom vår tjeneste Mission som nok mange vil si er likere andre aktører, bare at vi i tillegg benytter vår egenutviklede teknologi og ikke minst allerede har et mangfoldig utvalg av aktuelle kandidater.

Majoriteten av dagens rekruttering til styrer skjer gjennom personlige nettverk. Dette gjør at du får et begrenset utvalg av kandidater, og at disse kandidatene som oftest er relativt like. Det blir som regel en subjektiv vurdering av egnethet, og ikke en objektiv. Dette begrenser din tilgang til et større og mer mangfoldig utvalg av kandidater.

Vi er opptatt av å bidra til å skape større verdiskaping gjennom styrearbeid, og vi har derfor lagt tilrette for at det både er enklere for kandidater å melde interesse for aktuelle oppdrag, samtidig som virksomheter på en enklere måte får tilgang til riktige kandidater, samtidig som de fortsatt kan gjøre en subjektiv vurdering av kandidatene – før de fatter sitt endelige valg.

Når du registrerer deg i vår tjeneste opplyser du oss om personopplysninger. Vi lagrer opplysninger om deg som kandidat slik at vi kan tilby vår tjeneste til virksomheter. Det vil si at vi gjør deg som kandidat søkbar for virksomheter. Disse opplysningene slettes når du avslutter ditt medlemskap i vår tjeneste.

Vi benytter Google/Meta (Facebook) og LinkedIn for å finne riktige kandidater til vår tjeneste. Informasjonen vi innhenter innser vi er et stort ansvar, og vi jobber hardt for å beskytte informasjonen din og gi deg kontroll over den.

Personvernreglene er laget for å hjelpe deg med å forstå hvilken informasjon vi samler inn, hvorfor vi samler den inn, og hvordan du kan oppdatere, administrere, eksportere og slette informasjon vi har samlet inn om deg.

“Aboard sitt fokus på mangfoldighet resulterte i at personen vi rekrutterte både hadde god situasjonsforståelse og gode forutsetninger for å tenke scenarioer ut ifra fremtidens holdepunkter.”

Sarah Leszinski
KOI Fargestudio

“Du får anledning til å velge mellom ulike kandidater, samt at det er en fin mulighet for at kandidatene kan vurdere selskapet på en profesjonell måte, før det inngås et forpliktende samarbeid.”

Hanne Finstad
Forskerfabrikken

“Under SHE Konferansen 2022, var Aboard på plass og synliggjorde viktigheten av et mangfoldig styre både via en kreativ stand og workshop. De støtter opp om SHE’s visjon «Promoting change until all are included», noe som er viktig idag med økt krav til bærekraftige tilnærminger samt mangfold.”

Astrid Skaugseth
CEO, SHE Community

For å bli en aktuell kandidat i vår portal må du registrere en profil på “Bli kandidat”. Ved å registrere deg er du et steg nærmere et styreverv og kan bli presentert for virksomheter som søker nye styremedlemmer. Alle kandidater er tilgjengelig for oppdrag hvor vi søker etter kandidater.

En styreprofil er den profilen virksomheter får tilgang til i søken etter et nytt styremedlem. Vi bruker LinkedIn som din generelle CV så du slipper å legge inn all informasjon om igjen.

En styreprofil besår videre av en grunnprofil, styrerfaring, fagprofil og personlige egenskaper. Denne informasjonen registreres ved at du krysser enkelt av på erfarings- og fagrelaterte spørsmål, og svarer på noen spørsmål om ambisjoner og erfaringer.

Vi jobber med en tjeneste som kvalitetssikrer kandidatene for styreverv gjennom samtale, referansesjekk og ser om kandidatene er sertifiserte.

Når du registrerer deg i vår tjeneste opplyser du oss om personopplysninger.Vi lagrer opplysninger om deg som kandidat slik at vi kan tilby vår tjeneste til virksomheter. Det vil si at vi gjør deg som kandidat søkbar for virksomheter. Disse opplysningene slettes når du avslutter ditt medlemskap i vår tjeneste.

Hvordan bli en aktuell kandidat?

For å bli en aktuell kandidat i vår portal må du registrere en profil på “Bli kandidat”. Ved å registrere deg er du et steg nærmere et styreverv og kan bli presentert for virksomheter som søker nye styremedlemmer. Alle kandidater er tilgjengelig for oppdrag hvor vi søker etter kandidater.

Hva er en styreprofil?

En styreprofil er den profilen virksomheter får tilgang til i søken etter et nytt styremedlem. Vi bruker LinkedIn som din generelle CV så du slipper å legge inn all informasjon om igjen.

En styreprofil besår videre av en grunnprofil, styrerfaring, fagprofil og personlige egenskaper. Denne informasjonen registreres ved at du krysser enkelt av på erfarings- og fagrelaterte spørsmål, og svarer på noen spørsmål om ambisjoner og erfaringer.

Hvordan kvalitetssikre kandidatene?

Vi jobber med en tjeneste som kvalitetssikrer kandidatene for styreverv gjennom samtale, referansesjekk og ser om kandidatene er sertifiserte.

Hvordan behandles mine personopplysninger ved å registrere meg?

Når du registrerer deg i vår tjeneste opplyser du oss om personopplysninger.Vi lagrer opplysninger om deg som kandidat slik at vi kan tilby vår tjeneste til virksomheter. Det vil si at vi gjør deg som kandidat søkbar for virksomheter. Disse opplysningene slettes når du avslutter ditt medlemskap i vår tjeneste.

nb_NONorwegian