Norge først ute med kjønnsbalanse-krav

I tiden fremover vil det være mer aktuelt enn noen gang å finne riktig kandidat til morgendagens styrer. Fra utgangen av 2024 vil det være tydelig krav om kjønnsbalanse i norske styrer for større bedrifter.  Norge er første land som innfører et såpass omfattende tiltak for kjønnsbalansering. Over en periode på 4 år skal vedtaket gradvis bygge opp et større mangfold i norske styrer. Men hva er det egentlig som har blitt innført og hvordan bør vi forholde seg til dette?

Gradvis innføring av kvotering mot 2028

“Har disse foretakene minst tre styremedlemmer, skal maksimalt mellom 67 og 50 prosent av disse ha samme kjønn, avhengig av hvor mange det er i styret. I praksis blir dette et 40 prosent krav.” (Regjeringen, 2023).

Kravene vil bli innført gradvis gjennom en 4-års periode som omfatter ulike kategoriseringer av selskaper. Stegene vil avslutningsvis i juli 2028 omfatte bedrifter med flere enn 30 ansatte og/eller drift- og finansinntekter over 50 millioner. Mer om denne planen og pressemeldingen kan leses på regjeringens sider her

Omveltning i næringslivets styrestruktur? 

Vedtaket antas å ha en omfattende påvirkning på styrestrukturen i dag. Gjennom tall fra regjeringen kommer det frem at de siste 20 årene har kvinneandelen kun økt 5%, fra 15% til 20%. Med de nye kravene må dette tallet dobles de neste årene. Videre anslås vedtaket å omfatte omtrent 20 000 selskaper totalt, der 8000 av disse allerede vil bli berørt neste år. (Regjeringen, 2023)

Aboard er klare til å bistå!

Denne høsten blir derfor spennende og kanskje utfordrende for mange selskaper. Hvor og hvordan skal man finne gode styrekandidater? Aboard, med svært gode kandidater, er klare til å bistå med rekruttering. Les mer om vårt tilbud her.

Mer enn Kjønn: Mangfold og Kompetanse i Styresammensetningen

Det er flere aspekter som er viktige utover høsten og daglig leder i Aboard Ida Melbye-Larsen deler noen tanker:

“Aboard har alltid hatt et klart fokus på mangfold med fokus på rett kandidat som dekker styrets behov for kompetanse. Her spiller mer enn bare kjønn inn, og vi er opptatt av hva hele kandidaten kan bringe til styret i form av kunnskap, tanker, erfaringer og mer. Jeg tror det er viktig å begynne med å vurdere hvilke behov styret har for kompetanse og erfaring opp mot bedriftens strategi.  Med definerte behov kan en begynne å se etter riktig kandidat. Ikke start med at du trenger en kvinne, men analyser behovene og finn riktig kvinne.”

Styrerekruttering i overgangsperioden: Behov for kompetente kvinner og mangfoldighet

For selve styrerekruttering vil dette vedtaket føre til et stort behov for mange kompetente kvinner som skal inn i styrer. Regjeringen anslår at det vil bli behov for rundt 13 000 nye kandidater i overgangsperioden på 4 år. 

Likevel er det viktig å merke seg at kandidater representerer mer enn kjønn. Mangfoldighet i kompetanse, personlighet, kultur og erfaringer bidrar til god dynamikk i styrerommet. Dagens styrerom trenger ikke bare åpne opp for kvinner, men også mangfoldighet uavhengig av kjønn er underrepresentert.

Velg riktig kandidat for morgendagens styre

Det nye vedtaket kommer til å kreve mange kandidater, nye løsninger og ikke minst en god plan på å velge riktig kandidat. I dag er det utallige rekrutteringer som går gjennom eget nettverk. Det kan bli vanskelig å finne riktig kandidat  med et snevert utvalg. 

Det er nå du må starte arbeidet med å finne gode styrekandidater og forberede deg på regjeringens vedtak. Aboard er en profesjonell aktør som leverer tjenester for styrerekruttering og vår plattform representerer over 50 % kompetente kvinnelige kandidater. Ikke nøl med å ta kontakt med oss dersom du trenger eller kjenner noen som trenger bistand i rekrutteringsprosessen. Vi hjelper raskt, effektivt og trygt med å finne riktig kandidat til morgendagens styre.Skrevet av: Inger Helene Melbye-Larsen | 31.07.2023

nb_NONorwegian