Intervju med Nordic Family Office: Ny Samarbeidspartner for Aboard

Aboard har gleden av å kunngjøre en ny samarbeidsavtale med Nordic Family Office (NFO). I denne forbindelse har vi sittet ned med Mette Ballari for å utforske NFO og veien videre med Aboard.

Nordic Family Office er et fremtidsrettet kompetansesenter for familieselskaper. NFO er aktivt involvert i opplæring, veiledning og juridisk kompetanse av mennesker inn mot familiebedrifter. 

Mette Ballari, med omfattende erfaring i bransjen, retter sin primære interesse mot menneskene bak familiebedriftene og eierskapet for fremtiden. Da hun startet å bygge sin kompetanse innenfor family business faget måtte hun dra utenlands for å hente kunnskapen og utdanne seg. Teamet rundt Mette er nøye sammensatt over mange år og består av høyt faglig kompetente individer. NFO samarbeider med andre aktører globalt innenfor sitt felt, og de arrangerer en rekke kurs og programmer med spesialister.

Den Store Utfordringen:

Mette deler at den store utfordringen de ofte møter i familiebedrifter er generasjonsskiftet. Mange familier står overfor utfordringer med å lære seg å eie sammen, skille mellom familiære og eiermessige roller, og å overføre kontrollen videre. Konflikter oppstår ofte som en konsekvens av manglende evne til å separere personlige roller, samt kompetanse til å ta bevisste valg. NFO følger bedriftene gjennom disse utfordringene og andre aspekter “fra A til Å”.

“80% av verdens verdier kommer fra familiebedrifter. Store investeringer skjer ikke uten menneskelig innsats. Vi gir dem verktøy og forståelse for å håndtere disse utfordringene.”

NFO mål: Samspill mellom eierne, styret og ledelsen:

NFO jobber med å profesjonalisere eierskapet til familieselskaper og tilbyr et bredt spekter av rådgivning og praktisk læring med skreddersydde løsninger for den enkelte familie.

Prosessen er slik:

          Bli enig om veien videre og bygge tillit blant eierne.

          Realitetsorientering i forhold til egen rolle og din påvirkning på andre.

          Forankre en klar plan for eierskapet i en eierstrategi.

          Etablere arena for opplæring, kommunikasjon og kunnskapsdeling.

          Tilpasse generasjonsskifter.

          Forankre planer og strategier i et juridisk rammeverk.

Samarbeidet med Aboard:

Aboard jobber med å profesjonalisere bedrifter gjennom verdiskapende styrer, og finne frem til riktig kandidat for morgendagens styre. Sammen kan vi bidra til en smidigere overgang med solid oppfølging fra begge sider.

“Med Aboard har vi muligheten til å bistå våre kunder med kompetansebehov i deres styrerom. Det vil være en myk og naturlig overgang fra Nordic Family Office til Aboard som en enhet. Våre bedrifter vil unngå følelsen av å starte prosessen ‘på nytt.'”

I familiebedrifter blir styrene ofte dannet av eierne selv eller noen fra private nettverk. Som forskningen viser, er mangfoldet i styrerommet berikende, og det er utfordrende å oppnå dette ved å bare vurdere eget nettverk.

“Vi ser frem til å starte dette samarbeidet og se hvordan det utvikler seg!”

Lær mer om Nordic Family Office her: Nordic Family Office

Skrevet av: Inger Helene Melbye-Larsen  | 20.02.24

nb_NONorwegian