Styreverv med Aboard: Hvordan HER sitt styre ble styrket gjennom profesjonell rekruttering

Under SHE Conference 2023 hadde Aboard konkurranse for å vinne en gratis styrerekruttering. Vinneren ble HER – Hun Etablerer Resursprogrammet. Aboard har rekruttert 3 styrekandidater og flere medlemmer til advisory board. I dette intervjuet forteller Donna Kastrati, grunnlegger av HER, om rekrutteringene som ble gjennomført! 

“De har bidratt mye med ting jeg ikke har tenkt på selv”

Donna Kastrati er selv gründeren av HER. Hun har tidligere startet opp klesmerke og sitt eget konsulentselskap – Hun Etablerer. Donna sin motivasjon ligger i å få flere kvinner, spesielt av ulike bakgrunner og kulturer, til å starte egne selskaper selv. “Det er vanskelig å få riktig nettverk og dyrt med riktig kunnskap. Vi skaper en inkluderende plattform med alt i ett”, beskriver Donna.

Rekrutteringen fra Aboard

“Jeg var veldig imponert. Prosessen var bra og grundig fra start til slutt!”, smiler Donna.

Rekrutteringen og konkurransen fra Aboard kom på et veldig passende tidspunkt for HER. De var under etablering. Selv visste de lite om rekruttering og styret, og opplevde stor støtte og hjelp fra Aboard. De hadde ikke store forventninger, og ble veldig imponert.  

Donna forteller om god oppfølging, kommunikasjon og møtebooking. “Spesielt workshoppen rundt behovsavklaringen av kravspesifikasjonen var veldig lærerik og gøy for oss”. 

Diskusjoner og engasjement

HER fikk mange søkere og stort engasjement på Aboard sin plattform og endte opp med å velge tre godt kvalifiserte kandidater. Donna forteller at disse var utrolig kompetente, har vært gode mentorer og bred erfaring fra andre styrer. 

I oppstarten av HER har dette vært veldig hjelpsomt og nyttig. Styremedlemmene har vært behjelpelige med blant annet med å hente midler og utvikle virksomheten videre. “Kandidatene kom inn i styret helt i starten. De har bidratt med flere perspektiver og vi har fått gode diskusjoner gjennom oppstarten”, reflekterer Donna.

Styrerekruttering: “I dag er jeg den eneste aksjonæren i styrerommet”

Nå har HER 5 medlemmer i styret sitt, og har en god kjønnsbalanse i styrerommet. Donna sitter selv i styret, i tillegg til en styreleder og tre kandidater fra rekrutteringsprosessen fra Aboard. “Vi hadde så mange flinke, engasjerte kandidater som vi gjerne ville knytte til oss”. Disse fikk tilbud om advisory board og takket ja. HER vil la dette ta mer form i tiden fremover.

“Dersom vi ikke hadde kommet over Aboard på SHE og vunnet rekrutteringen hadde vi nok endt med å ha flere av aksjonærene i styret. Vi er veldig fornøyd med timingen og at det ble løst godt. Vi hadde 100% brukt Aboard igjen”

3 ord om rekrutteringen:

Oppfølging: Vi fikk utrolig god oppfølging gjennom hele prosessen hos Aboard.

Kvalitet: Vi er imponert over kvaliteten i alle kandidatene

Resultatet: Vi fikk mange søkere, høy interesse og engasjement. Vi fikk inn gode kandidater i styret vårt og har god synergi. 

Om HER

HER har som formål å få flere kvinner til å starte eget, altså gründere. Dette gjør de ved å bidra til å navigere oppstart, gi kurs, skaffe ressurser og nettverk. De har en helt egen portal med alle sine medlemmer, som ble lansert tidligere i år. 

“HER er i hovedsak 4-delt. Vi arrangerer kurs som innebærer ide, oppstart, drift og vekst. Vi gjennomfører workshops, markedsplass hvor flere kan finne og dra nytte av hverandre i tillegg til konferanse. Vi gjennomfører HER Conference og prisutdeling i mai og vil fortsette årlig.”Skrevet av: Inger Helene Melbye-Larsen  | 22.04.24

nb_NONorwegian