Styreverv med Aboard: Hvordan Elin Hauge ble styreleder i Aboard

Som nyetablert selskap hadde Aboard behov for en styreleder. I fokus på å få inn  profesjonalitet og en ekstern person mellom partnerne ble resultatet at Aboard skulle rekruttere på samme måte som vi gjør i alle våre rekrutteringer – gjennom plattformen Aboard.no. Resultatet? I starten av 2023 kom Elin Hauge inn som styreleder! Hennes rekrutteringsprosess kan du lese om her!

Bakgrunn

Elin har bred bakgrunn fra fysikk og matematikk, med erfaringer fra forsikring og IT-bransjen før hun startet for seg selv. I dag jobber hun som foredragsholder og AI-strateg, og leverer tjenester innenfor strategi og forretningsutvikling. 

Før jeg ble selvstendig, var det vanskelig å få arbeidsgivers aksept for å ta styreverv.”

Veien til styreverv

Jeg kom over Aboard på LinkedIn og meldte meg inn. Så så jeg utlysningen til styreleder-rollen i Aboard og søkte. Jeg kjente ingen av partnerne, og ingen kjente meg. Moralen er at hvis det ikke hadde vært for plattformen, hadde vi aldri funnet hverandre.” forteller Elin. 

Hennes tidligere opplevelser av styrerekrutteringer har bidratt til et inntrykk av at du må kjenne noen eller gjøre deg synlig ved eksempelvis betalingsløsning. Dette er ikke fokuset hos Aboard, hvor alle er like synlige og plattformen er designet for å nettopp profilere deg som kandidat til styreverv spesifikt.

Jeg tror det i fremtidens styrerekruttering vil handle mer om riktig kompetanse enn hvem du kjenner

Møtet med Aboard

Historien til Aboard begynte som de fleste oppstartsselskaper, med en ide og en utfordring. For Aboard handlet det om å adressere en større samfunnsutfordring og å øke mangfoldet i norske styrerom. “Etter at jeg ble med i styret, har vi rettet fokuset mer kommersielt og på videre utvikling av bedriften. Vi har et fundament som et produktselskap og jobber aktivt med å bygge opp teknologien vår for å støtte dette, samtidig som vi er et voksende rekrutteringsselskap.

Elin forteller at hun opplever at plattformen og styreprofilen viser en mye mer relevant side for styreverv. Rekruttering til styreverv er annerledes enn rekruttering til ansettelser; man ser etter andre egenskaper, og samtidig står helheten i styret sentralt for valget av kandidater. 

I Aboard sitt styre er jeg utrolig imponert over hvordan partnerne er respektfulle, har reell takhøyde, men samtidig er gode på å utfordre og være kritiske. Jeg tror dette handler mye om de ulike personlighetene og at de fungerer komplementært, i en god mix. Styret er preget av gjensidig respekt og ingen part er for dominerende.

Ansvaret i styrerommet

Elin har nylig begynt å studere jus i tillegg til styreverv og foredrag. Hun forteller at få er klar over det personlige ansvaret som ligger i et styreverv. Hun mener at styrerom for fremtiden bør ha en form for AI- og juridisk kompetanse. 

Det er viktig å være klar over ansvaret og sette seg inn i lovverket. For å få kunnskap om for eksempel hvilke beslutninger styret kan og ikke kan ta, aksjeloven eller andre lovmessige faktorer, kan styresertifiseringer, kurs eller faglig kompetanse være lurt.

Det er mange som starter sin styre-karriere i små selskaper, for eksempel startups og scaleups. Men realiteten er at det er i disse små selskapene i høy vekst, med krevende økonomi, og ofte uryddig aksjonærliste med svært ulike interesser at det virkelig er behov for erfaring og breddekompetanse fra styrearbeid.

Skrevet av: Inger Helene Melbye-Larsen  | 15.04.24

nb_NONorwegian