Slik Forbereder du Deg til Styreansvar

I dagens forretningsverden er rollen som styremedlem av avgjørende betydning for styringen og suksessen til et selskap. Enten du er ny i denne rollen eller ønsker å forbedre dine ferdigheter som et styremedlem, er det viktig å forberede deg grundig. Denne artikkelen vil utforske nøkkelfaktorene for å forberede deg til et styreverv eller være et godt styremedlem.

Hvordan forberede deg til styreverv eller være et godt styremedlem:

Forstå Ansvarsområdene. Styremedlemmer har plikter overfor selskapet og dets aksjonærer. De gir tilsyn, strategisk veiledning og sikrer at selskapet opererer etisk og innenfor lovens grenser. Det er viktig å bli kjent med disse ansvarsområdene. Gjør deg kjent med aksjeloven.

Få relevant erfaring. Se etter muligheter for å få erfaring som samsvarer med kravene til styrevervet. Det kan inkludere å sitte i rådgivende styrer, frivillig arbeid for ideelle organisasjoner eller deltakelse i styrings-fokuserte komiteer innenfor din nåværende organisasjon. Blant annet borettslag-styrer og idrettslag eller ansattevalgt styrerepresentant er relevant styrearbeid.

Utdanning og Kvalifikasjoner. Vurder å skaffe relevante kvalifikasjoner som sertifiseringer eller kurs innenfor juridisk kompetanse og selskaps governance. Dette kan gi deg en dypere forståelse av governance prinsipper og beste praksis. Dette gjør deg mer attraktiv for organisasjoner som søker styremedlemmer. I tillegg er forståelse av styreansvaret viktig, som kan lese mer om i denne artiklen fra Optra risk: https://aboard.no/2023/11/25/styreansvarsforsikring-optrarisk/

Nettverk. Bygg et sterkt nettverk innenfor din bransje og utover. Delta på bransjearrangementer, konferanser og seminarer der du kan møte fagfolk som kan ha forbindelser til styreposisjoner. Nettverking kan ofte føre til muligheter som ikke er offentlig annonsert. 

Vis frem dine ferdigheter. Fremhev dine lederegenskaper, strategisk tenkning og beslutningsevner i din CV og LinkedIn- profil. Forsikre deg om at din online tilstedeværelse gjenspeiler din interesse og ekspertise innen styreansvar og Governance. Som kandidat på Aboard sin plattform har du din unike styreprofil som også belyser personlige egenskaper og legger vekt på disse. Det er flere som bruker denne utover plattformen.

Søk Mentorstøtte. Å finne en mentor som har erfaring med å sitte i styrer og kan gi veiledning og råd mens du navigerer deg frem mot et verv kan være både lærerikt og hjelpsomt. 

Skaff deg Bransjekunnskap. Hold deg oppdatert på bransjetrender, utfordringer og muligheter. Å ha en solid forståelse og engasjement for sektoren du ønsker å bidra i som styremedlem, vil gjøre deg til en mer attraktiv kandidat.

Tilpass Søknaden din. Hos Aboard bruker vi ikke søknader, men styreprofilen din, her kan du skrive om hva du er mest stolt av og dine viktigste bidrag i arbeidslivet.
Samtidig vet vi at andre rekrutteringsselskaper som foretrekker søknader. Når du søker på styreposisjoner, tilpass søknaden din for å fremheve relevant erfaring og ferdigheter. Legg vekt på hvordan din bakgrunn unikt kvalifiserer deg til å bidra til styrets mål og utfordringer. 

Vær tålmodig og utholdende. Å bli tilbudt et verv kan ta tid, så vær tålmodig og utholdende. Fortsett å søke etter muligheter og forbedre dine ferdigheter og kvalifikasjoner. Vis engasjement og vær nysgjerrig. 

Ved å følge disse stegene og aktivt søke etter muligheter, kan du øke sjansene dine for å sikre et verv. Husk at det å bygge en vellykket styre karriere ofte krever en kombinasjon av relevant erfaring, kvalifikasjoner og utholdenhet. Styrerom har behov for et stort mangfold av kompetanse, og vervet for deg finnes. Styreverden trenger både engasjerte nykommere og erfaringstunge kandidater. 

Å forberede seg til et styreverv eller være et godt styremedlem krever dedikasjon og innsats. Ved å forstå ansvarsområdene, skaffe relevant erfaring, tilegne seg utdanning og kvalifikasjoner, bygge nettverk, og vise frem dine ferdigheter, kan du øke sjansene dine for å sikre et styreverv og gjøre en god jobb. Husk at tålmodighet, utholdenhet og engasjement er nøkkelen til å bygge en vellykket karriere som styremedlem.

I neste nyhetsbrev går vi inn på hvordan forberede deg til intervju og viktigheten av selv å vurdere virksomheten før man takker ja til et tilbud.

Skrevet av: Charlotte von Krogh  | 15.04.24

nb_NONorwegian