Save the date – Styrekonferansen Drivkraft

Aboard arrangerer styrekonferansen Drivkraft med flere samarbeidspartnere 8 januar 2024. Les mer om arrangementet her!

Forventninger til Styrehonorar

Styrehonorar: Hva kan du forvente?
Styrehonorar er en kompensasjon for styrearbeidet, og det varierer mye etter type selskap, størrelse og risiko. Hva du kan forvente og/eller hva slags honorar burde du gi?
Det er viktig å avklare et eventuelt honorar på forhånd, både når man setter sammen styret og når man vurderer å påta seg et styreverv. Uansett om du får honorar eller ikke, bør erfaringssamling og motivasjon være det viktigste!

Er du villig til å risikere huset og hytta for den styreposisjonen du har takket ja til?

Absorber kunnskap om styreansvar, forsikringsdekning og risikostyring med Optra Risk. Beskytt din personlige formue som styremedlem gjennom en passende styreansvarsforsikring. Les mer om samarbeidet vårt med Optra Risk hos Aboard.

Evaluering av Styrearbeid: Nøkkelområder for Forbedring

Et strategisk og velfungerende styre representerer en betydelig ressurs for eierne av ethvert selskap, og er kritisk for å sikre god virksomhetsstyring. I henhold til vitenskapelige og praktiske styreerfaringer bør styrer utføre en årlig evaluering av eget styre. Verdiskapende styrer utvikler seg også som styrer-kollegium. Kunnskapen fra en slik styreevaluering brukes for å videreutvikle styret slik at det fungerer både effektivt og godt. Det er viktig å identifisere områder som bør belyses og skjerpes. Samtidig bør en videreføre og forsterke det styret er best på.

Samarbeid med Admincontrol

Charlotte von Krogh, et nytt tilskudd til Aboard-teamet, deler innsikt om mangfold i styrerommet og betydningen av å koble kompetente kandidater med relevante verv. Hun utforsker hvordan Aboard bidrar til å bygge broer mellom talent og styreoppdrag, og hvordan mangfold i styrer kan forbedre strategisk tenkning og verdiskaping for bedrifter.

Webinar med Helmr 16 november

Aboard og Helmr inviterer til webinar den 16. november, meld deg på her:
https://helmr.no/kurs/webinar-med-aboard-og-helmr/

Om Admincontrol

Admincontrol leverer en styreportal som er enkel i bruk, samtidig som du kan være helt sikker på at dine forretningskritiske dokumenter er trygge. For Admincontrol er hensynet til sikkerhet og personvern sentralt i alt vi foretar oss; i utviklingen av våre løsninger, så vel som den daglige drift og virke.

Charlotte von Krogh Styrker Aboard-teamet: Mine Tanker Om Aboard og Vårt Samfunnsansvar

Charlotte von Krogh, et nytt tilskudd til Aboard-teamet, deler innsikt om mangfold i styrerommet og betydningen av å koble kompetente kandidater med relevante verv. Hun utforsker hvordan Aboard bidrar til å bygge broer mellom talent og styreoppdrag, og hvordan mangfold i styrer kan forbedre strategisk tenkning og verdiskaping for bedrifter.

Opprettelse av Valgkomité – Styrking av Styrets Fremtidige Suksess

Oppdag hvorfor sammensetningen av styret i en virksomhet er kritisk for suksessen, og hvorfor “godt nok” ikke alltid er tilstrekkelig. Utforsk begrepet “Sleeping Beauties” i styrerommet og hvordan disse medlemmene kan påvirke en organisasjon negativt. Lær hvordan du kan vekke eller bytte ut disse passive medlemmene for å fremme styrets effektivitet og bidrag. Artikkelen diskuterer også viktigheten av å rekruttere styrekandidater med brennende engasjement for oppgaven og hvordan man kan finne de beste kandidatene for styreverv. Videre utforsker den behovskartlegging og kravspesifikasjon i rekrutteringsprosessen, samt utfordringene med nettverksrekruttering. Les videre for å forstå hvorfor styret er en av de mest sentrale instansene i enhver organisasjon, og hvordan du kan maksimere dets potensial for suksess.

Profesjonell Rekruttering med Aboard: Hvordan Freber Fant sitt Nye Styremedlem

Oppdag hvorfor sammensetningen av styret i en virksomhet er kritisk for suksessen, og hvorfor “godt nok” ikke alltid er tilstrekkelig. Utforsk begrepet “Sleeping Beauties” i styrerommet og hvordan disse medlemmene kan påvirke en organisasjon negativt. Lær hvordan du kan vekke eller bytte ut disse passive medlemmene for å fremme styrets effektivitet og bidrag. Artikkelen diskuterer også viktigheten av å rekruttere styrekandidater med brennende engasjement for oppgaven og hvordan man kan finne de beste kandidatene for styreverv. Videre utforsker den behovskartlegging og kravspesifikasjon i rekrutteringsprosessen, samt utfordringene med nettverksrekruttering. Les videre for å forstå hvorfor styret er en av de mest sentrale instansene i enhver organisasjon, og hvordan du kan maksimere dets potensial for suksess.