Samfunnets samlede kompetanse

I dagens samfunn har vi omtrent like mange av hvert kjønn. Vi er omtrent like godt utdannet og de fleste menn og kvinner er i jobb. I styrene i dag er kvinneandelen forsvinnende liten, selv etter kravet om 40% kvinneandel i ASA styrer. Styrets sammensetning reflekterer ikke samfunnets samlede kompetanse eller balanse.

Naja Boone

Vi har snakket med Naja Boone. En engasjert dame som brenner for meningsmangfold i styrerommet. Naja tok sitt første verv som styreleder i en not-for-profit organisasjon for to år siden og sitter i dag i et styre for en start-up i vekst.

Uavhengighet for gode beslutninger

Uavhengige styremedlemmer bidrar til økt verdiskaping, fordi de ikke har bindinger, i tillegg til det de medbringer av kunnskap og kompetanse. Et verdiskapende styre er godt balansert med uavhengige medlemmer, eier-relaterte representanter og eventuelle ansatte-representanter.

Webinar med Orgbrain 6. desember

Webinar sammen med Orgbrain. Tematikken er Styrerekruttering og viktigheten av styreevaluering

Medlemsmøte med StyreAkademiet 22. november

Webinar sammen med StyreAkademiet. Tematikken er “STYRER I ENDRING – konsekvenser for styre-rekruttering og rekruttering av daglig leder.”

Personprofil

De fire faktorene vår personprofil distingverer mellom er strateg, pådriver, gjennomfører og relasjonsbygger.

Kontakt oss

Vi samler kloke hoder med bredden av kompetanse som er nødvendig i et styre. Send oss gjerne en mail om du lurer på noe!

Styrerekruttering på agendaen! Hvem er Aboard?

Vårt fokus og spesialitet er rekruttering til styrer. Vi er ditt utvidede nettverk, din hjelper og din ressurs.

Webinar med StyreAkademiet

Webinar sammen med StyreAkademiet. Tematikken er “STYRER I ENDRING – konsekvenser for styre-rekruttering og rekruttering av daglig leder.”

Styreansvar StyreAkademiet Oslo

Medlemsmøte med StyreAkademiet

11. oktober satte StyreAkademiet Oslo bærekraft, som et prioritert styreansvar, på agendaen. Vi i Aboard ser frem til flere medlemsmøter.