Våre referanser

Vi gjør det enkelt for kandidater å melde interesse for styreverv, og gir virksomheter et mangfoldig utvalg av kvalifiserte kandidater.

Sarah Leszinski
KOI Fargestudio

«Aboard sitt fokus på mangfoldighet resulterte i at personen vi rekrutterte både hadde god situasjonsforståelse og gode forutsetninger for å tenke scenarioer ut ifra fremtidens holdepunkter.»

Sarah Leszinski
KOI Fargestudio

«Aboard sitt fokus på mangfoldighet resulterte i at personen vi rekrutterte både hadde god situasjonsforståelse og gode forutsetninger for å tenke scenarioer ut ifra fremtidens holdepunkter.»

Hanne Finstad
Forskerfabrikken

«Du får anledning til å velge mellom ulike kandidater, samt at det er en fin mulighet for at kandidatene kan vurdere selskapet på en profesjonell måte, før det inngås et forpliktende samarbeid.»

Hanne Finstad
Forskerfabrikken

«Du får anledning til å velge mellom ulike kandidater, samt at det er en fin mulighet for at kandidatene kan vurdere selskapet på en profesjonell måte, før det inngås et forpliktende samarbeid.»


Naja Boone
Director of Marketing and Communications, Morrow Batteries

«Jeg tror plattformen til Aboard bidrar til en bevisstgjørelse av hvor begrenset eget nettverk for styrerekruttering er. Dere bidrar til å utvide utvalget av kandidater når nominasjonskomiteer ser etter ny kompetanse inn i et styre.»


Naja Boone
Director of Marketing and Communications, Morrow Batteries

«Jeg tror plattformen til Aboard bidrar til en bevisstgjørelse av hvor begrenset eget nettverk for styrerekruttering er. Dere bidrar til å utvide utvalget av kandidater når nominasjonskomiteer ser etter ny kompetanse inn i et styre.»

Astrid Skaugseth
CEO, SHE Community

«Under SHE Konferansen 2022, var Aboard på plass og synliggjorde viktigheten av et mangfoldig styre både via en kreativ stand og workshop. De støtter opp om SHE’s visjon «Promoting change until all are included», noe som er viktig idag med økt krav til bærekraftige tilnærminger samt mangfold.»

Astrid Skaugseth
CEO, SHE Community

«Under SHE Konferansen 2022, var Aboard på plass og synliggjorde viktigheten av et mangfoldig styre både via en kreativ stand og workshop. De støtter opp om SHE’s visjon «Promoting change until all are included», noe som er viktig idag med økt krav til bærekraftige tilnærminger samt mangfold.»


Øyvind Christensen

CEO og gründer, Flow Insights

«Aboard var behjelpelig fra dag en og har et rikt nettverk av kvalifiserte og spennende kandidater. Kolbjørn, som var vår nøkkelperson, har lang fartstid innen rekruttering og var en god sparringspartner underveis i prosessen. Han var strukturert, profesjonell og hadde god oversikt over hva vi trengte. Som gründer har jeg klokkertro på Aboard´s konsept og antar det blir langt flere selskaper som ser muligheten til styrerekruttering via dem.»


Øyvind Christensen
CEO og gründer, Flow Insights

«Aboard var behjelpelig fra dag en og har et rikt nettverk av kvalifiserte og spennende kandidater. Kolbjørn, som var vår nøkkelperson, har lang fartstid innen rekruttering og var en god sparringspartner underveis i prosessen. Han var strukturert, profesjonell og hadde god oversikt over hva vi trengte. Som gründer har jeg klokkertro på Aboard´s konsept og antar det blir langt flere selskaper som ser muligheten til styrerekruttering via dem.»