Nysgjerrighet – nøkkelen til godt meningsmangfold

Vi har snakket med Naja Boone. En engasjert dame som brenner for meningsmangfold i styrerommet. Naja tok sitt første verv som styreleder i en not-for-profit organisasjon for to år siden og sitter i dag i et styre for en start-up i vekst. 

Vi i Aboard ønsker å styrke styrerekrutteringen i norsk næringsliv. Derfor har vi skapt en plattform som åpner denne litt «lukkede verden» for flere, og ikke minst hvor utypiske kandidater kan bli oppdaget. Hva mener du skal til for å få til mer mangfold i norske styrer? 

Den store kneiken for mange er å komme i gang. Har du først fått deg ditt første styreverv hvor du får vist hva du kan bidra med, så begynner ballen å rulle. Jeg har lært fire ting om styrereisen de siste årene; finn din stemme, hent ny kunnskap, formidle din interesse til omverden, og begynn gjerne i det små. 

Mange av oss har bestemte bilder av hvem som hører hjemme i et styrerom. Mitt håp for fremtiden er at flere flinke folk ser et nærings-og organisasjonsliv med en rekke utfordringer og oppgaver foran seg, som så ser seg i speilet og tenker «why not me?» – mitt perspektiv kan trenges her. 

Jeg kan varmt anbefale å ta en styresertifisering. Du kan nok fint klare deg uten, men styrearbeid er en alvorlig sak som blir mer givende, og jeg vil si enda mer morsomt, dersom du er trygg i rollen.

Fortell omverden at du er klar for å ta på deg et styreverv! Lag en profil på Aboard.no, legg det ut på LinkedIn, ta en kaffe med dine kontakter som har styreerfaring for veiledning, og fortell ditt nettverk at du er åpen for en prat dersom muligheten dukker opp. 

Styrereisen vil være ulik for oss alle. Men dersom du for eksempel er småbarnsmor med fulltidsjobb sånn som meg, så vil jeg oppfordre til å starte i det små. Det er mange non-profits og start-ups i Norge som trenger dyktige styremedlemmer. Det vil ofte være lettere å kombinere et styreoppdrag for en mindre start-up med jobb og hverdagslogistikk. Så kan du ta på deg større oppdrag etter hvert som tid og anledning tilsier det. Men da er du hvertfall i gang og får styreerfaring tidlig i karrieren, istedenfor å vente.

Vi har jo spesialisert oss på styrerekruttering for å utvide den enkeltes nettverk gjennom vår egenutviklede plattform. Hva er dine tanker rundt dette?

Jeg tror plattformen til Aboard bidrar til en bevisstgjørelse av hvor begrenset eget nettverk for styrerekruttering er. Dere bidrar til å utvide utvalget av kandidater når nominasjonskomiteer ser etter ny kompetanse inn i et styre. Dette er et godt bidrag for å sikre at flere norske selskaper blir «future proof» – altså at de får en bedre forståelse for markedet, kundene og forventninger blant deres andre interessentgrupper som er i stadig endring. 

Et homogent styre vil nødvendigvis bli mer endimensjonalt, på samme måte som et styre med et mangfold av erfaringer, perspektiver og meninger vil ha bedre forutsetninger til å bli flerdimensjonale i sine diskusjoner og beslutninger. Sett stort på det så handler det om risikostyring. Tør du egentlig som bedriftseier ha for mange «same-same» profiler i styret ditt? Hvem skal utfordre på blind spots og group think? 

Når vi bruker begrepet mangfoldighet inkluderer vi også personlige egenskaper, da vi ser på disse som viktige for styrets beslutninger. Hva tenker du om at personlige egenskaper kan ha stor betydning for hvilke valg som tas?

Det ligger mye visdom i «kjenn deg selv». Vi bør bruke tid på å bli kjent med oss selv – og hverandre– for å prestere godt i styrerommet. Hvem du er og dine personlige egenskaper påvirker det strategiske beslutningsklimaet i rommet. Videre syns jeg dette med tilhørighet og innpass er interessant. Det skal være et godt og trygt samarbeidsklima, men det trenger ikke være for «hyggelig» heller. Da faller man lett tilbake til å ville ha inn kandidater med fellestrekk, istedenfor å hente inn noe «annerledes» og i så måte, noe potensielt bedre for organisasjonen. Raushet og respekt er viktig – å høre til, ikke nødvendigvis like viktig. Investerer styret i å bli kjent med hverandre, blir det lettere å jobbe godt sammen selv om man kommer fra veldig forskjellige bakgrunner. 

Hvorfor syns du virksomheter bør benytte seg av Aboard sine tjenester fremfor eget nettverk i rekrutteringen av ny styreleder og nytt styremedlem?

Vi trenger alle å bli utfordret på egne blind spots når det skal hentes inn nye tilskudd til styret. Mange nominasjonskomiteer med gode intensjoner vil gjerne få inn profiler som bidrar til dynamikk og mer meningsmangfold, men så ender de gang på gang med å benytte etablert nettverk. Her kan dere kommer inn som en løsning for å gi et visningsvindu til nytt «styremateriale».

Forskning viser at dagens styrer er blitt mer mangfoldig, men at mangfoldighet ikke implementeres som praksis. Hvordan skal vi få eiere og styreledere til å implementere dette som praksis?

For å skape verdi i et styre er selvbevissthet avgjørende. Hvordan lytter jeg? Hvordan leser jeg rommet? Hva er egentlig kvaliteten på spørsmålene jeg stiller? Bidrar jeg til at styrerommet er et «safe space» hvor de rundt bordet er komfortable med å utfordre – og bli utfordret på en konstruktiv måte? 

Mangfoldige styresammensetninger stiller større krav til styreleder. Hvordan få frem styrken i ulike perspektiver, skape et psykologisk trygt sted for uenighet, for så å harmonisere gruppen slik at de kommer frem til de gode beslutningene? Det krever en trygg, nysgjerrig, og proaktiv styreleder som er god med mennesker.

Nysgjerrighet er en nøkkel til enda bedre styring av norsk organisasjons-og næringsliv. Det er derfor viktig at norske bedriftseiere anerkjenner at mangfoldige styrer kan være «bra for butikken». Vi lever i en krevende tid hvor organisasjoner må kunne omstille kontinuerlig seg basert på endringer i markedet. De må kunne «lese» verden rundt seg. Jeg vil derfor si at det gir økt sårbarhet dersom man ikke har et dynamisk styre hvor svært ulike perspektiver får komme til orde. 

Til sist lurer jeg på hva du håper for fremtiden i norske styrer?

Et håp jeg har for fremtiden er at flere «utradisjonelle» profiler tar styresertifisering, og dermed får faglig trygghet til å ta plass og utfordre status quo på en kunnskapsrik og konstruktiv måte. Jeg håper flere unge profiler vil melde seg på, og dermed forme hva slags samfunn og næringsliv vi skal ha i fremtiden.

Naja Boone 

Director of Marketing and Communications

Morrow Batteries