Styreverv med Aboard: Janne Log sin historie

Hvordan er det å være kandidat i en rekrutteringsprosess for styreverv? Janne Log er en av to kandidater som fikk styre-rollene utlyst for Zyberia/ HealthB (les mer om rollen her). Vi har tatt en prat med Janne om prosessen hun har vært gjennom:

Janne Log er utdannet samfunnsøkonom og bringer med seg erfaringer fra jobber både i offentlig og privat sektor. Hun har hatt flere styreverv og vært styreleder i mange ulike selskaper. Hennes store interesse er eierskap og påvirkningen av eierskap.

“Eierskap er en måte å påvirke. Det er viktig å vite hvem som eier. Dette påvirker også sikkerhetsdimensjonen, særlig i et digitalt skifte.”

Møtet med Aboard

Etter grundig undersøkelser av flere selskaper valgte Janne Aboard, og hadde mye motivasjon til å søke på verv. Det nye lovverket og endringene ga flere muligheter som gjorde at det var viktig for Janne å finne en leverandør hun opplevde som genuin. Forventningene besto av spenning og interesse etter innmeldingen på plattformen.

“Jeg fikk høre om Aboard via en bekjent og synes konseptet var spennende, spesielt med tanke på det økte fokuset på kvinner i styrerommene. For meg var det viktig å undersøke hva som var genuint blant de ulike rekrutterings-leverandørene der ute. Jeg kom frem til at Aboard var en genuin og gjennomført tilbyder.”

Veien til styreverv

“Aboard har en plattform som er kjapp, lettvint og effektiv å registrere seg på.”

Janne har deltatt i to prosesser for styreroller siden hun ble med på Aboard sin plattform. Hun ble valgt til styrevervet i rekrutteringen for Zyberia og startet i denne rollen i januar. Prosessen gikk over flere runder, og Janne trekker frem den gode kommunikasjonen og oppfølgingen fra Aboard.

“I en startup opplever jeg at det er stort behov for ulike kompetanser i styrerommet. Da er det flere som løfter lasset. For meg er det viktig at det er flere folk, og ofte er det en fordel at det er flere på eiersiden. Dette gjør at eierne ikke blir for reserverte og skaper et begrensende miljø. Jeg opplevde gjennom prosessen at styret og eierne i bedriften var åpne og interesserte i løsninger og muligheter, der dette ikke ville være noe problem. Jeg fikk mulighet til å stille krav og bli kjent med styret.”

Nye endringer

Med de nye endringene styrerommet står ovenfor med kvoteringsregler, trekker Janne frem at det er fint med debatt og konkurranse. “Ikke bare de store rekrutteringsselskapene,” påpeker hun.

“Jeg har selvsagt anbefalt Aboard videre.”

Aboard opplevdes mye bedre enn forventningene og skapte en begeistring. Janne forteller at mengden kompetanse og erfaringer i Aboard-teamet, fokuset på styrekompetanse og den annerledes tilnærmingen ga en god følelse. Aboard har videre muligheten til å skreddersy rekruttering og har et unikt fokus og innsikt på familie- og eierskapsdimensjonen i tillegg.

Vi i Aboard teamet takker Janne for hyggelig omtale, inspirasjon og tilbakemelding. Vi håper dette også gir innsikt til deg som er eller ønsker å være kandidat hos oss i fremtiden.

Skrevet av: Inger Helene Melbye-Larsen  | 15.02.24

nb_NONorwegian