Tag Archive for: erfaring

Snakk med oss: Ønsker du å vite mer om styrerekruttering?

Ønsker du vite mer om styrerekruttering? Vi har en helt unik løsning på moderne rekruttering av riktig kandidat. Ta kontakt med oss for å høre mer!

Profesjonell Rekruttering med Aboard: ZYBERIA styrkes med investorer og nye styremedlemmer

I løpet av sommeren 2023 samarbeidet ZYBERIA AS med Aboard for å rekruttere nye styremedlemmer og investorer. Den skreddersydde rekrutteringsprosessen resulterte i tilsettingen av to kandidater som nå bidrar til å berike selskapets styre. Dette partnerskapet med Aboard, som muliggjorde møter med potensielle kandidater utenfor deres vanlige nettverk, har vært en betydelig styrke for ZYBERIA AS og deres fremtidige vekst.

Kunstig Intelligens og Veien til Fremtidens Arbeidsmåte

Utforskningen av kunstig intelligens (KI) gjennom store språkmodeller som ChatGPT, og dens påvirkning på fremtidens arbeidsmåter. Artikkelen diskuterer KIs demokratisering av avansert databehandling og potensielle bruksområder samt barrierene og løsningene for å realisere KIs fulle potensial.

Save the date – Styrekonferansen Drivkraft

Aboard arrangerer styrekonferansen Drivkraft med flere samarbeidspartnere 8 januar 2024. Les mer om arrangementet her!

Forventninger til Styrehonorar

Styrehonorar: Hva kan du forvente?
Styrehonorar er en kompensasjon for styrearbeidet, og det varierer mye etter type selskap, størrelse og risiko. Hva du kan forvente og/eller hva slags honorar burde du gi?
Det er viktig å avklare et eventuelt honorar på forhånd, både når man setter sammen styret og når man vurderer å påta seg et styreverv. Uansett om du får honorar eller ikke, bør erfaringssamling og motivasjon være det viktigste!

nb_NONorwegian