Kunstig Intelligens og Veien til Fremtidens Arbeidsmåte

“Jeg visste at jeg nettopp hadde sett det viktigste teknologiske fremskrittet siden det grafiske brukergrensesnittet,” uttalte Bill Gates om store språkmodeller. Dette kraftige utsagnet åpner for en dypere forståelse av den rivende utviklingen innen kunstig intelligens, spesielt store språkmodeller (LLMs) som ChatGPT.

Disse teknologiene blir stadig mer populære, og vi begynner nå å se veldig tydelige bruksområder for dem i ulike sektorer. Inspirert av Gates’ perspektiv, kan vi også begynne å tenke på hvordan kunstig intelligens, forkortet “KI”, på samme måte som grafiske brukergrensesnitt en gang gjorde, kommer til å forme måten vi arbeider på og interagerer med teknologi i årene som kommer.

Sammenligningen med det Grafiske Brukergrensesnittet

Før det grafiske brukergrensesnittet var datamaskinbruk avhengig av skriving av kommandoer i terminaler. Etter 1984 ble det mulig for hvem som helst å bruke en datamaskin ved hjelp av en mus og et kjent skrivebord. 

La oss prøve å forstå hvorfor Bill trekker denne sammenligningen. Hva er det med det grafiske brukergrensesnittet som er relevant i denne sammenhengen? Selv om alle etter 1984 kunne bruke en datamaskin takket være det grafiske brukergrensesnittet, var det fortsatt et skille; ikke alle kunne programmere eller forstå den underliggende koden som drev systemene. Akkurat som det grafiske brukergrensesnittet demokratiserte tilgangen til datamaskiner, kan vi nå se en lignende revolusjon der store språkmodeller gjør avansert databehandling tilgjengelig for den generelle befolkningen, uten at de trenger å forstå kompleks koding eller algoritmer.

Det er nettopp denne demokratiseringen som kan gi oss enorme produktivitetsgevinster, om vi vet hvordan vi skal komme i gang!

Way of Work

I den nye tilværelsen, der store språkmodeller spiller en sentral rolle, vil “Way of Work” eller arbeidsmåten, gjennomgå betydelige forandringer. Disse avanserte KI-verktøyene vil tilby en rekke anvendelser som kan revolusjonere hvordan vi utfører våre daglige arbeidsoppgaver.

Noen få eksempler er:

  • Juridiske Dokumenter: Forenkling av utforming av juridiske dokumenter som kontrakter og forretningsforslag.
  • E-postkommunikasjon: Automatisering og effektivisering av e-postkommunikasjon gjennom smarte svarforslag og prioritering.
  • Kreativ Brainstorming: Fasilitering av kreativ brainstorming med innovative ideer og løsningsforslag.
  • Læringsakselerasjon: Akselerering av læringsprosesser ved å tilby tilpasset innhold og innsikt i komplekse emner.

Disse barrierene krever en kombinasjon av teknisk dyktighet, strategisk planlegging og organisatorisk endring for å realisere de fulle fordelene med store språkmodeller i arbeidslivet.

Barrierer mot å adoptere ny Way of Work

  1. Forståelse av Anvendelsesområder: En fundamental utfordring blir å forstå nøyaktig hvilke arbeidsprosesser som kan understøttes av disse modellene. Dette krever en grundig analyse av eksisterende prosesser og vurdering av hvor KI kan tilføre mest verdi.

  2. Strukturert Datahåndtering: Suksessen til store språkmodeller avhenger sterkt av kvaliteten og strukturen på tilgjengelige data. Virksomheter må sikre at deres data er godt organisert, nøyaktig, og relevant.
  1. Tilgjengeliggjøring av Data: Det kreves et system hvor data er lett tilgjengelig for de som trenger det, samtidig som det opprettholdes strenge sikkerhetsprotokoller. Dette inkluderer utvikling av policies som sikrer at brukere kun har tilgang til den dataen de skal ha tilgang til.
  1. Systemintegrasjoner: En annen viktig faktor er tilstedeværelsen av nødvendige integrasjoner som tillater ulike systemer og databaser å kommunisere effektivt med KI-modellene. Uten disse integrasjonene kan det være vanskelig å utnytte hele potensialet til KI-teknologien.

Disse barrierene krever en kombinasjon av teknisk dyktighet, strategisk planlegging og organisatorisk forandring, og de må adresseres nøye for å realisere de fulle fordelene med store språkmodeller i arbeidslivet.

Fremtidens Arbeidsplass

For å sikre at vi beveger oss i riktig retning i møte med disse barrierene, må arbeidet i styrerommene være proaktivt og visjonært. Ledere må prioritere en dyp forståelse av KI-teknologiens potensial og utfordringer, og fremme en kultur som verdsetter datainnsikt og kontinuerlig læring. 

Det er viktig å legge en strategisk plan som inkluderer investeringer i teknologi, opplæring av medarbeidere, og etablering av robuste datastyring praksiser. Gjennom tett samarbeid mellom IT, datasikkerhetsansvarlig og alle andre relevante ansvarsområder, kan organisasjoner effektivt overvinne disse barrierene. Dette vil sikre en vellykket implementering og bruk av store språkmodeller, og rette bedriften til en bane med en mer innovativ og tilpasningsdyktig fremtid.Skrevet av: Christian Dalsvaag | 17.12.2023

nb_NONorwegian