Tag Archive for: Uavhengighetsvurdering av styret

Personprofil

De fire faktorene vår personprofil distingverer mellom er strateg, pådriver, gjennomfører og relasjonsbygger.

Aksjeloven Kapittel 6

Aksjeloven Kapittel 6 beskriver selskapets ledelse med valg av styret, og hvilke oppgaver og plikter en har som styreleder og styremedlem.

Illustrasjon av et mangfoldig styre

NUES sine anbefalinger

NUES utgir den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse og arbeider med å gjøre denne kjent i Norge og i utlandet.

Evaluering av styret

For at man skal få en pekepinn på hvordan styret presterer, anbefaler vi å gjennomføre en årlig evaluering.

Uavhengighetsvurdering

Styreuavhengighet er et kjerneelement i god selskapsstyring. Et flertall av de aksjonærvalgte styremedlemmene bør være uavhengige av ledelse.

nb_NONorwegian