Evaluering av styret

Styrets ansvar og roller er tydeliggjort gjennom lovverk, det handler også om hvordan styret praktiserer sitt ansvar og rolle ovenfor virksomheten. For at man skal få en pekepinn på hvordan styret presterer, anbefaler vi å gjennomføre en årlig evaluering.

En evaluering som sikrer at den samlede bredden og dybden i kompetansen styret besitter er rustet for de utfordringene virksomheten står ovenfor. Dette handler både om hvordan hvert enkelt styremedlem fungerer i rollen, samtidig som man ser på hvordan styret fungerer som et kollegialt organ.

  • Hvor godt harmonerer styrets samlede kompetanse og personlige styrker med de utfordringer og muligheter virksomheten står ovenfor?
  • Er det behov for å styrke kompetanseområder i styret, slik at administrasjonen
    får nødvendig støtte, sparring og forståelse for virksomhetens fremtid?
  • Er styret i stand til å forvalte eiernes interesser på en forsvarlig og utviklende måte, som sikrer nødvendig tempo og gjennomføringsevne?

Aboard bistår virksomheter i evaluering av styrets sammensetning, ansvar og oppgaver, og ikke minst se nærmere på styrets prestasjon og gjennomføringsevne. Vi gjennomfører samtaler med hvert enkelt styremedlem, styreleder og eiere. Dette oppsummeres i et format som gjør at man kan vurdere styrets sammensetning, behov for endringer og
hvordan styrearbeidet kan gjøres mer effektivt og verdiskapende.

Ta kontakt med oss om du har behov for evaluering av styret.