Våre anbefalinger

Styret bør sammensettes slik at det kan ivareta aksjonærfelleskapets interesser og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfoldighet. Det bør tas hensyn til at styret kan fungere godt som et kollegialt organ, og en er forpliktet til å gjøre seg kjent med gjeldende lover og regler.

Evaluering av styret

Vi anbefaler alle å gjennomføre en årlig evaluering av hvordan styret fungerer, så man sikrer at den samlede bredden og kompetansen styret besitter er riktig til å håndtere de utfordringene og mulighetene virksomheten står ovenfor.

Mangfoldighetsvurdering

Styret har et ansvar for å jobbe strategisk med utviklingen av organisasjonen og med å øke mangfoldet. Dette handler om kjønn, alder, kulturell bakgrunn m.m for å sikre at virksomheten får nødvendige erfaringer og perspektiver.

Uavhengighetsvurdering

Det er styrets oppgave å sette selskapets strategi og følge opp selskapets ledelse uten interessekonflikter.
“Styrets kapasitet og kompetanse må kunne bidra til å utvikle virksomheten,
samtidig som man kontrollerer den”

Illustrasjon av et mangfoldig styre