Våre tjenester

Vi leverer en komplett styrerekruttering gjennom vår digitale plattform og kompetanse på styresammensetning. Vi benytter innovasjon og teknologi for å utfordre dagens styrerekruttering, der vi gjør det enklere for kandidater å melde interesse for styreverv, og gir virksomheter et større og mer mangfoldig utvalg av kvalifiserte kandidater.

Tilleggstjenester

Aboard har også en rekke tilleggstjenester for å støtte styrer og eierskap i sitt arbeid. Våre tilleggstjenester er nærliggende til styrearbeid og eierutøvelse, og har synergier i forhold til styrerekruttering.

Evaluering:

 • Styreevaluering

  Styreevaluering er viktig for styret og for eierskapet. En godt gjennomført evaluering gir styret tilbakemelding på hva de er gode på og hvor de har forbedringspunkter, hvilken kompetanse og erfaring de er sterke på og hvilke mangler man opplever. Styreevaluering kan gi innblikk i hvordan styret er som kollegium, hvordan styret oppfatter sin beslutningsrisiko og hvordan styret støtter virksomhetens utvikling.

  Eierskapet kan bruke styreevaluering for å undersøke hvordan eierstrategi implementeres gjennom styrets arbeid, kvalitetssikre intensjonen eierskapet har gjennom styrets arbeid, og kan brukes som et verktøy for valgkomiteens arbeid med å finne fram til riktige styrekandidater.

  • Aboard tilbyr gjennomføring av styreevaluering for sine medlemmer, kvantitativt og kvalitativt, digitalt og intervjubasert, og leverer utfyllende oppsummering av resultatene, anonymisert, og rettet mot de ulike mottakergruppene (eier, valgkomite og styret)

 • Eierevaluering

  Eier-evaluering er et nytt konsept som har samme viktighet som styreevaluering, fokusert på eierskapet. Eier-evaluering er skreddersydd for selskaper med ulike eierfraksjoner, for eksempel ulike familiegrener. For en virksomhet er det viktig at eierskapet har en felles forståelse og en samlet enighet seg imellom om retning. Det er viktig at eierskapet som helhet hører hverandre, og i fellesskap kan jobbe fram sin samlende retning for eierskapsutøvelse. Eier-evaluering gir eierne innblikk i hvordan eierne utøver og vurderer sitt eierskap.

  Eier-evaluering brukes av eierne til utvikling av eierskapet, og kan brukes som et verktøy for valgkomiteens arbeid med å finne fram til riktige styrekandidater.

  • Aboard tilbyr gjennomføring av eier-evaluering for sine medlemmer, kvantitativt og kvalitativt, digitalt og intervjubasert, og leverer utfyllende oppsummering av resultatene, anonymisert, og rettet mot de ulike mottakergruppene (eier, valgkomite).

Rådgivning:

 • Coaching

  Aboard bistår gjerne med coaching av styremedlemmer og styreledere slik at disse utvikler seg i sin rolle i styret, og at de bidrar ytterligere til utvikling av styret som kollegium.

  For styreleder har vi også spesielt fokus på relasjon og dialog med virksomhetens ledelse, møteledelse og gruppedynamikk.

  Aboard har kompetanse, og kan også være personlig mentor for Styreleder, styremedlem og for CEO.

 • Teamutvikling

  Team-utvikling av styret. Aboard støtter gjerne styret med team-utvikling slik at styret som kollegium fungerer godt og utvikler seg som gruppe. Dette kan være relevant når man får inn nye styremedlemmer, ny styreleder eller ny leder i en virksomhet.

 • Generasjonsskifte

  Aboard bistår eiere i diskusjon rundt generasjonsskifte og strukturering av styret i forhold til dette. Det er viktig å bruke god tid og planlegge, hvor det praktiske og emosjonelle må hensyntas. Aboard støtter gjennom slike prosesser og kan være en uavhengig, erfaren tredjepart med andre relevante erfaringer og innfallsvinkler. Med det kan vi bidra til en positiv og fruktbar diskusjon.

 • Kursing

  Behovsbasert kursing i praktisk styrearbeid. Aboard samarbeider med flere leverandører av kurs og sertifisering i styrearbeid. Alle våre styrekandidater får tilbud om kurs og sertifisering. Selv gjennomfører vi kurs og workshops i praktisk styrearbeid. Vi skreddersyr opplegg for den enkelte virksomhet, og vi tilbyr møteplasser for enkeltpersoner fra ulike styrer.

 • Foredrag

  Vi bidrar gjerne med foredrag omkring styrearbeid i praksis, styret som team, team-utvikling av styrer, eierevaluering, styreevaluering, styresammensetning og styrerekruttering.  Ta gjerne kontakt med oss for en prat og et tilbud på disse tjenestene. Vi har også samarbeid med andre profesjonelle miljøer som kan bistå med slike tjenester.

"Aboard's focus on diversity resulted in the person we recruited both having a good understanding of the situation and good prerequisites for thinking about scenarios from the perspective of the future."

Sarah Leszinski
KOI Fargestudio

“Du får anledning til å velge mellom ulike kandidater, samt at det er en fin mulighet for at kandidatene kan vurdere selskapet på en profesjonell måte, før det inngås et forpliktende samarbeid.”

Hanne Finstad
Forskerfabrikken

"Under SHE Konferansen 2022, var Aboard på plass og synliggjorde viktigheten av et mangfoldig styre både via en kreativ stand og workshop. De støtter opp om SHE’s visjon «Promoting change until all are included», noe som er viktig idag med økt krav til bærekraftige tilnærminger samt mangfold.”

Astrid Skaugseth
CEO, SHE Community

"Ahead of the recruitment with Aboard, we did not have any particular expectations, board recruitment was quite new for us. I don't have much experience with recruitment myself, but I was very impressed by how easy and efficient this was. I think it was particularly pleasant in a busy and tight everyday life that I could hand this responsibility over to some professionals"

Thomas Bjørnerud
Chairman, Freber

en_GBEnglish