Våre rekrutteringer

Pågående rekrutteringer

Vi søker styremedlemmer som vil være med på å ta ansvar for samfunnet og omgivelsene. Vi ser etter kandidater som vil være med på å gjøre forskjell og hjelpe med å ta de rette valgene. Kandidaten bør ha solid ledererfaring og dyp forståelse av finans og investeringer.

Les mer inne på plattformen.

Vi søker et styremedlem til en ressursorganisasjon innen idrett og fysisk aktivitet med fokus på helsefremmende stedsutvikling. Vi ser etter engasjerte kandidater med forståelse for samfunnsengasjement, offentlig samarbeid og utvikling av møteplasser.

Les mer inne på plattformen.

Fullførte rekrutteringer

Aboard gjennomfører rekrutteringer til alle typer bransjer. Vi gjør rekrutteringer av både en og flere roller til samme styrer. Vi har erfaring fra blant annet rekruttering av styremedlemmer, styreledere, investorer, advisory board og valgkomité. Her kan du lese om noen av rekrutteringene vi har gjennomført:

Nyskapende og visjonær styremedlem til ledende bedrift

Styremedlem til ledende produsent av byggevarer med fokus på trygghet og energieffektivitet. Vi ser etter visjonært styremedlem med internasjonal erfaring innen organisasjonsutvikling og innovasjon.
Shortlist produkt.

Selskap innenfor maritim infrastruktur ønsket å fornye styrerommet

For spennende selskap i sterk vekst har vi rekruttert en styreleder og to styremedlemmer, for å bidra til videreutvikling, lønnsom vekst og kraftfull utvikling. Selskapet jobber inne bygg/anlegg og er spesialisert på konstruksjoner under vann. Vi har funnet fram til kandidater som samlet har tung bygg/anleggs kompetanse kombinert med erfaring fra vekst og selskapsbygging, oppkjøps og integreringserfaring, organisasjonsforståelse og kulturutvikling, utvikler fremtidsrettet teknologi i byggenæringen, kunderelasjoner og markedsforståelse.To kvinner og en mann ble innstilt til styret.
Mission produkt. To kvinner og en mann ble innstilt til styret.

Design virksomhet i kraftig vekst som ønsket å profesjonalisere styrefunksjonen og få inn ekstern ressurs og kompetanse i styret

Spesielt så de etter erfaring fra kunnskapsbedrifter i vekst, erfaring med prosjektstyring og personalledelse, styreerfaring, strategisk god og egenskaper for å kunne veilede daglig leder. Virksomheten ønsket en som er i bransjen, men kan se det litt utenfra.
Shortlist produkt.

Rekruttering til et teknologiselskap med fokus på innovasjon og bærekraft

Selskapet ønsket å forsterke styret med eksterne styremedlemmer. Den ene kandidaten har tech kompetanse, men også markedsføring, og forståelse og kunnskap med bruk av gaming. Den andre kandidaten har HR bakgrunn og bred erfaring fra IT og teknologi. Samtidig har personen også høstet erfaringer som investor og fra start-up miljøer. Sammen utfyller disse to hverandre og kompletterer styreteamet slik at bedriften nå har et riktig og godt styre for fremtiden. Mangfoldigheten i teamet sammen er svært godt, og i tillegg er begge kjønn er representert i rekrutteringen.
Shortlist produkt.Rekruttering til holdingselskapsstyre

Vi så etter en kandidat med forståelse for komplekse forretningsmodeller, erfaring fra kommersialisering og internasjonalisering, samt evne til å vurdere forretningsmuligheter.
Shortlist produkt.

Innovativt rådgivningsselskap ønsket å forsterke styret

Vi søkte en lidenskapelig kandidat med forståelse for komplekse forretningsmodeller og erfaring i kommersialisering og internasjonalisering.
Shortlist produkt.

Teknologisk selskap innen maritim sektor ønsket ekstern styremedlem for å forsterke styret

Kompetansefokus var vekst og internasjonal kommersialisering, salg/markeds, teknisk interessert og verdikjede eller logistikkforståelse. ESG fokus og kunnskap. Relasjonell og strategisk som person. Styreerfaring ingen forutsetning.
Mission produkt.Helsetech-selskapet utfordret oss med å finne eksterne styremedlemmer og investorer

Vi søkte kandidater med kjernekompetanse innen relasjonsbygging, virksomhetsstyring, og bidrag til utvikling. Erfaring fra større virksomheter, offentlig sektor eller politisk påvirkning var ønskelig. Som investor bød man på nettverk for skalering, og struktureringskompetanse. Bakgrunn kunne være et bredt spekter fra økonomistyring, internasjonalisering, partnerskap med farmasøytisk eller medtech bransjen, organisasjonsutvikling, kommunikasjon, gevinstrealisering eller internasjonalisering.
Shortlist produkt.Logistikk selskap ønsket å videreutvikle styrefunksjonen sin med flere eksterne i styret

Vi rekrutterte tre personer til et komplementært team. Kompetansen som var ønsket omhandlet forretningsorienter og strategisk kompetanse, salg – markedsrelatert kompetanse, kreativitet og innovasjonsforståelse for videre vekst og utvikling inkludert digitalisering, bruk av AI etc. Kandidatene var ønsket å ha styreerfaring, sterk relasjonell kompetanse og evne til å sparre med styret og ledelsen.
Mission produkt.

Uetablert oppstartsbedrift utfordret oss til å finne riktig styreleder

Bedriften ønsket å profesjonalisere og utvikle strategisk retning med en ekstern part. Erfaring innenfor etablering av selskap og helsebransjen i tillegg til strategi, drift og gjennomføringskraft.
Mission produkt.

Todelt sosialt entreprenørskap selskap ønsket samlende og inspirerende styreleder til felles styre

Kandidaten skulle være lagspiller og ha integritet, strategisk tenkning og kunnskap mot internasjonal handel og digital utvikling. Virksomheten så etter noen som kunne utfordre og utvikle.

Kommende rekrutteringer

Det er mye som skjer for tiden! Meld deg på våre nyhetsbrev og som kandidat for å ikke gå glipp av noen verv! Du kan også holde øye på denne siden og i plattformen vår for å få med deg de nyeste vervene.

Meld deg på nyhetsbrevet her: https://newsfromaboard.m-pages.com/t5m3e1/pop-up

en_GBEnglish