Our partners

Seland | Rödl & Partner

Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS yter løpende strategisk og juridisk rådgivning til styrer og øvrig ledelse i en rekke ulike selskaper, alt fra små startups til store nasjonale og internasjonale virksomheter. Våre advokater er også ettertraktet og ofte brukt i ulike styreroller i disse selskapene. Vi vet at et godt og verdiskapende styrearbeid er avgjørende for en virksomhets evne til å lykkes, og vi ser at kravene til styrets sammensetning ofte kan være svært skiftende gjennom selskapets ulike faser.

Optra Risk

Optra Risk AS (Optra) er en forsikringsmegler som er spesialisert innenfor operasjonelle forsikringer (som styreansvar, profesjonsansvar, ol.) og transaksjonsrettede forsikringer (forsikring av selgers ansvar for brudd på garantier i forbindelse med salg av virksomhet). Teamet bak Optra har lang erfaring innenfor nevnte to nisjer og har blant annet bistått norske og utenlandske selskaper med rådgivningen rundt og med innkjøpet av styreansvarsforsikringer.

Hill & Co

Advokatene i Hill & Co har lang erfaring med å bistå styrer med å optimalisere eget arbeid, og hjelpe dem med å nå sine mål. Et godt styrearbeid krever bevissthet rundt styremedlemmenes ansvar og grundige rutiner som sikrer forsvarlig drift. Å opptre som juridiske rådgivere innen forretningslivet er en sentral del av Hill & Co sin virksomhet.

Helmr

Helmr gir juridisk bistand til ledelse og styre i store og små bedrifter, internasjonale konserner, ideelle organisasjoner og foreninger. Med erfaring fra mange bransjer setter vi oss raskt inn i kundens behov uavhengig av sektor. Advokatene i Helmr har fokus på å yte pragmatisk juridisk bistand tilpasset samfunnets og næringslivets stadige utvikling og virksomhetens behov. Gjennom tett samarbeid gjør vi styret trygge og selvstendige i rollen, og ufarliggjør deres ansvar og forpliktelser ved økt kunnskap.

Admincontrol

Admincontrol leverer en styreportal som er enkel i bruk, samtidig som du kan være helt sikker på at dine forretningskritiske dokumenter er trygge. For Admincontrol er hensynet til sikkerhet og personvern sentralt i alt vi foretar oss; i utviklingen av våre løsninger, så vel som den daglige drift og virke.

Styreakademiet

StyreAkademiets løfte til sine medlemmer er «garantert kompetanseutvikling». For en liten, årlig medlemsavgift vil en kunne delta gratis på lokale arrangementer. Her blir styrefaglige problemstillinger og erfaringer belyst, det skjer kompetanseoverføring, nettverk blir bygget og det åpner seg opp muligheter for de som deltar.     

Nordic Family Office

Nordic Family Office er et kompetansesenter for familieselskaper som vektlegger bevisstgjøring av eierroller og ansvar for å fremme bærekraftig utvikling. Med over 30 års erfaring fokuserer teamet på profesjonalisering av familieselskapers eierskap, og gjennom samarbeidet med Aboard streber de etter å optimalisere styreromsarbeidet for familieselskaper, samtidig som de tilbyr sin ekspertise.

SHE Conference

Our current and future society requires major changes and an understanding of the changes we are facing. We are in a critical time for many businesses in Norway. Without the right person on the board, the business can go down the drain. But how to find this person? What are you actually looking for? Where do you look when you have to look outside your own network?

Vi er stolte av å jobbe for mer mangfoldighet i næringslivet, og vi er derfor partner med Europas største konferanse som setter nettopp dette på agendaen – She Conference.

WIN – Women Investors’ Network

WIN (Women Investors’ Network) er en organisasjon dedikert til å redusere økonomisk ulikhet mellom kjønnene ved å lære flere kvinner å investere og begynne å investere. I 2023 ble WIN Ventures opprettet som WIN’s første investeringsenhet. WIN Ventures er et investeringsselskap som gjør det mulig for kvinner å investere sammen i høyvekst teknologibedrifter fra Norden.

en_GBEnglish