Om Seland | Rödl & Partner

Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS ble etablert i 1993 og har hovedkontor i Parkveien sentralt i Oslo. Selskapet er, med sine nærmere 20 advokater, et mellomstort norsk advokatfirma med bred forretningsjuridisk kompetanse, og spisskompetanse innenfor selskapsrett, skatt / avgift, arbeidsrett og fast eiendoms rettsforhold. Herunder yter advokatene løpende juridisk og strategisk rådgivning til styre og øvrig ledelse i ulike virksomheter. Flere av selskapets advokater har også lang erfaring med styrearbeid som spenner fra små startups til store nasjonale og internasjonale virksomheter. Advokatfirmaet representerer Rödl & Partner i Norge, som er Europa’s 6. største rådgivningsfirma innen revisjon og advokattjenester. Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner leverer den sammen bistanden som du får hos de større advokatfirmaene, men med en mer personlig tilnærming.

https://www.seland-roedl.no/ |  post@seland-roedl.no   | +47 22 40 38 00

Hvorfor samarbeid med Aboard

Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS yter løpende strategisk og juridisk rådgivning til styrer og øvrig ledelse i en rekke ulike selskaper, alt fra små startups til store nasjonale og internasjonale virksomheter. Våre advokater er også ettertraktet og ofte brukt i ulike styreroller i disse selskapene. Vi vet at et godt og verdiskapende styrearbeid er avgjørende for en virksomhets evne til å lykkes, og vi ser at kravene til styrets sammensetning ofte kan være svært skiftende gjennom selskapets ulike faser. Aboard er et glimrende verktøy for å rekruttere riktig kandidat med nødvendig kompetanse og egenskaper ut fra styrets og virksomhetens behov. Aboard bidrar også til å sikre mangfold og fornyelse i norske styrerom, noe vi har sterk tro på. Vi ser på Aboard som et naturlig og strategisk samarbeid for å kunne bidra til at våre klienter når sine målsetninger.

Uttalelse fra managing partner Jørgen Sandaas Jynge:

«Med samarbeidet vil vi i Seland | Rödl & Partner nå et bredt spekter av spennende bedrifter som vi kan bistå med vår kompetanse. Aboard er en meget interessant aktør i markedet og vi ser frem til et hyggelig samarbeid.»

en_GBEnglish