Aksjeloven Kapittel 6

En må gjøre seg kjent med Aksjeloven Kapittel 6 som beskriver selskapets ledelse med blant annet valg av styret, og hvilke oppgaver og plikter en har som styreleder og styremedlem.

Loven omhandler:

  • Krav om styre om styre og daglig leder. Valg av styret, tjeneste tid
  • Ledelsens oppgaver og saksbehandling
  • Selskapets forhold utad
  • Bedriftsforsamling

en_GBEnglish