NUES (Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse)

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) utgir den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse og arbeider med å gjøre denne kjent i Norge og i utlandet. Anbefalingen oppdateres jevnlig i tråd med endringer i lover og regler. NUES følger også med på utviklingen innen eierstyring og selskapsledelse i Norge og internasjonalt, herunder med de erfaringer som gjøres med bruken av anbefalingen.

Formålet med den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse

Formålet med anbefalingen er at selskaper som er notert på regulerte markeder i Norge skal ha eierstyring og selskapsledelse som klargjør rolledeling mellom aksjeeiere, styre og daglig ledelse utover det som følger av lovgivningen. God eierstyring og selskapsledelse vil styrke tilliten til selskapene og bidra til størst mulig verdiskaping over tid, til beste for aksjeeiere, ansatte og andre interessenter. De børsnoterte selskapene forvalter en betydelig del av kapitalen i samfunnet og står for en stor del av verdiskapingen. Det er derfor både i selskapets og i samfunnets interesse at selskapene styres og ledes på en betryggende måte. Gode relasjoner til samfunnet og de interessenter som berøres av virksomheten, er av betydning for selskapene. Derfor må norske selskaper og det norske aksjemarkedet fremstå som attraktive også på området eierstyring og selskapsledelse.

Om du ønsker å lese mer om NUES sine anbefalinger, anbefaler de deg å lese deres siste rapport av 14.10.2021

en_GBEnglish