Vurdering av
mangfoldighet i styret

Valg av styre og valgkomite er viktige anledninger for å øke og ta vare på mangfoldet i virksomheten. Styret har ansvar for å jobbe strategisk med utviklingen av organisasjonen og med å øke mangfoldet. Dette handler om kjønn, alder, kulturell bakgrunn m.m for å sikre at virksomheten får nødvendige erfaringer og perspektiver.

Dersom styret eller valgkomiteen består av medlemmer som er like hverandre i bakgrunn, erfaring og opplevelser, så vil de tenkte likt og komme med de samme løsningene. Det skal liten dynamikk, og det er som regel svært lite utviklende for en virksomhet. Et mangfoldig styre der medlemmene i større grad utfyller og utfordrer hverandre er en styrke i jobben styret er satt til å gjøre. 

Rekruttering av mangfoldige styrer

Frem til nå har det vært få tilgjengelige arenaer til styrer og valgkomiteer og dette jobber vi aktivt for å gjøre noe med da dette påvirker utviklingen av mangfoldet i virksomheter. Dette påvirker hvem som kommer i betraktning når valgkomiteen gjør sin jobb. Det kan handle om hvilke arenaer man, hvem man bør kjenne og uformelle krav om kvalifikasjoner og erfaringer.

Det at majoriteten av rekrutteringsprosesser er skjulte, vil også påvirke hvilke kandidater som blir tilgjengelige og hvem som får muligheten til å melde interesse for verv. Dette har vi løst med vår tjeneste.

Ta kontakt med oss i Aboard om du ønsker å gjennomføre en mangfoldighetsvurdering

en_GBEnglish