Valgkomité og Advisory Board

Valkomité

Mange selskaper velger å ha en valgkomite som finner og innstiller kandidater til styret. Dette arbeidet skjer i tett kontakt med eiere, styret og spesielt styreleder, og ledelse i virksomheten. I familiebedrifter kan valgkomite være en god måte for eierskapet å delegere oppgaven med å finne kandidater til styret, til en mindre gruppe som representerer eiergrupperinger. Ofte kan det være fornuftig å bruke ekstern person inn i valgkomiteen for å sikre bredde i nettverk, relevant kompetanse, og et utenfra-blikk på virksomhetens framtidige behov, slik at valgkomiteen kan innstille kandidater som bidrar i forhold til virksomhetens behov.

  • Aboard kan delta som medlem eller påta seg å leder en valgkomite. 
  • Aboard kan være valgkomite for en bedrift og ivareta hele rollen som valgkomite, med dennes oppgaver og ansvar. 
  • Aboard kan bistå med å finne eksterne medlemmer til en valgkomite, slik at valgkomiteen har nødvendig bredde, kompetanse, nettverk og bedriftsforståelse


Advisory Board

Advisory Board har, i motsetning til et styre, ingen formelle forpliktelser eller krav. Advisory Board er en støtte og et rådgivende organ for ledelsen og styret i forhold til virksomhetens utfordringer. I Norge er Advisory Board mye brukt innenfor Start-up miljøet og akademia. I mange andre land er Advisory Board mer utpreget for alle type virksomheter. Advisory Board sin uformelle natur gir fleksibilitet, og tilgang til kunnskap og ekspertise. I dagens digitaliseringsutfordringer kan dette være en god støtte for en virksomhet. I mange virksomheter kan det være spesielle fokusområder som administrasjonen trenger støtte på i perioder, og der et Advisory vil være til hjelp for en Administrerende for å sikre godt beslutningsgrunnlag for et styre og for å tenke ulike alternativer.

  • Aboard kan støtte sine medlemmer med å finne fram til gode kandidater for å danne Advisory Board.

en_GBEnglish