Tag Archive for: Styremedlem

Aboard Samarbeider med WIN

Aboard og Women Investors Network (WIN) har etablert et lærerikt partnerskap med mål om å øke kvinners representasjon i styrerommet og investeringsverdenen. Gjennom arrangementer, kompetansedeling og kursing håper de å oppmuntre flere kvinner til å engasjere seg som investorer, gründere og styremedlemmer. Partnerskapet reflekterer deres felles visjon om mangfold og kjønnsbalanse, og støtter Norges kvoteringstiltak for å fremme likestilling i styresammensetninger.

Oppsummering SHE 2024

Aboard deltok på SHE Conference 2024 med en vellykket workshop om diversitet i styrerommet og en konkurranse om gratis styrerekruttering. De fikk mange besøkende på standen og var stolte over å være partnere av en viktig konferanse som SHE.

Styreverv med Aboard: Hvordan HER sitt styre ble styrket gjennom profesjonell rekruttering

HER-programmet deler sin erfaring med rekruttering av styrekandidater gjennom Aboard. Artikkelen utforsker prosessen fra start til slutt, inkludert engasjementet, oppfølgingen og kvaliteten på kandidatene. Med fem medlemmer i styret og et sterkt fokus på kvinnelige gründere, har HER-programmet oppnådd en balansert og kompetent styringsgruppe.

Viktigheten av sikkerhet på styrenivå

Artikkelen fremhever viktigheten av sikkerhet på styrenivå, med fokus på beskyttelse av dokumenter og data mot cyberangrep og datainnbrudd. Gjennom overholdelse av standarder som ISO 27001 og regelmessig penetrasjonstesting, kan styret trygt håndtere konfidensiell informasjon og forbedre sin totale sikkerhet og resultater.

Slik Forbereder du Deg til Styreansvar

Forberedelse til styrearbeid krever dedikasjon. Gjennom å forstå ansvarsområder, skaffe erfaring, tilegne seg utdanning, bygge nettverk og vise ferdigheter, kan du øke sjansene for å sikre et styreverv. Tålmodighet, utholdenhet og engasjement er nøkkelen til suksess som styremedlem.

Styreverv med Aboard: Hvordan Elin Hauge ble styreleder i Aboard

Utforsk historien om hvordan Elin Hauge ble styreleder hos Aboard gjennom en plattformbasert rekrutteringsprosess som fokuserer på profesjonalitet og mangfold. Oppdag hvordan Aboard legger vekt på kompetanse over nettverk, og hvordan de utfordrer tradisjonelle tilnærminger til styrearbeid og rekruttering.

SHE Conference 2024

Aboard deltar på SHE 2024

Intervju med Nordic Family Office: Ny Samarbeidspartner for Aboard

Aboard kunngjør stolt et nytt samarbeid med Nordic Family Office (NFO). I et intervju med Mette Ballari, daglig leder i NFO, utforsker vi NFO’s fokus på familieselskaper og utfordringer som generasjonsskifte. NFO, som er dedikert til opplæring og juridisk kompetanse, jobber med Aboard for å gi verdiskapende styrer og en smidig overgang for bedrifter. De vektlegger viktigheten av mangfold i styrerommet og ser frem til et meningsfullt samarbeid. Lær mer om Nordic Family Office her.

Gender Balance in Norwegian Boardrooms

In 2024, Norway is pioneering gender equality in boardrooms with comprehensive quotas. The new rules aim to achieve a 60/40 gender balance over a four-year period in around 20,000 companies. The process involves gradual implementation based on financial criteria and company size. The Norwegian government estimates a need for 13,000 new candidates during this transition, emphasizing the importance of proper recruitment processes for diversity beyond gender. Aboard, a Norwegian board recruitment agency, emphasizes finding the right candidate based on competence, personality, and diversity. The CEO of Aboard, Ida Melbye-Larsen, advocates analyzing needs first and then finding the right person. The move highlights a broader approach to diversity in corporate leadership. Aboard, with over 1300 diverse board candidates, promotes diversity in the boardroom through its unique digital platform and educational initiatives.

Styreverv med Aboard: Janne Log sin historie

Janne Log, en erfaren samfunnsøkonom, deler sin reise som styrekandidat gjennom Aboard-plattformen. Artikkelen utforsker Janne’s valg av Aboard, viktige forventninger, og hennes opplevelse av rekrutteringsprosessen, spesielt med fokus på god kommunikasjon og oppfølging. Janne understreker betydningen av ulik kompetanse i styrerommet, gir ros til Aboard for å være genuin og effektiv, og diskuterer de nye endringene i styreverdenen med kvoteringsregler. Hun anbefaler Aboard og gir innsikt i plattformens unike tilnærming til familie- og eierskapsdimensjonen.

nb_NONorwegian