Tag Archive for: styrekompetanse

Styreverv med Aboard: Hvordan Elin Hauge ble styreleder i Aboard

Utforsk historien om hvordan Elin Hauge ble styreleder hos Aboard gjennom en plattformbasert rekrutteringsprosess som fokuserer på profesjonalitet og mangfold. Oppdag hvordan Aboard legger vekt på kompetanse over nettverk, og hvordan de utfordrer tradisjonelle tilnærminger til styrearbeid og rekruttering.

SHE Conference 2024

Aboard deltar på SHE 2024

Intervju med Nordic Family Office: Ny Samarbeidspartner for Aboard

Aboard kunngjør stolt et nytt samarbeid med Nordic Family Office (NFO). I et intervju med Mette Ballari, daglig leder i NFO, utforsker vi NFO’s fokus på familieselskaper og utfordringer som generasjonsskifte. NFO, som er dedikert til opplæring og juridisk kompetanse, jobber med Aboard for å gi verdiskapende styrer og en smidig overgang for bedrifter. De vektlegger viktigheten av mangfold i styrerommet og ser frem til et meningsfullt samarbeid. Lær mer om Nordic Family Office her.

Gender Balance in Norwegian Boardrooms

In 2024, Norway is pioneering gender equality in boardrooms with comprehensive quotas. The new rules aim to achieve a 60/40 gender balance over a four-year period in around 20,000 companies. The process involves gradual implementation based on financial criteria and company size. The Norwegian government estimates a need for 13,000 new candidates during this transition, emphasizing the importance of proper recruitment processes for diversity beyond gender. Aboard, a Norwegian board recruitment agency, emphasizes finding the right candidate based on competence, personality, and diversity. The CEO of Aboard, Ida Melbye-Larsen, advocates analyzing needs first and then finding the right person. The move highlights a broader approach to diversity in corporate leadership. Aboard, with over 1300 diverse board candidates, promotes diversity in the boardroom through its unique digital platform and educational initiatives.

Styreverv med Aboard: Janne Log sin historie

Janne Log, en erfaren samfunnsøkonom, deler sin reise som styrekandidat gjennom Aboard-plattformen. Artikkelen utforsker Janne’s valg av Aboard, viktige forventninger, og hennes opplevelse av rekrutteringsprosessen, spesielt med fokus på god kommunikasjon og oppfølging. Janne understreker betydningen av ulik kompetanse i styrerommet, gir ros til Aboard for å være genuin og effektiv, og diskuterer de nye endringene i styreverdenen med kvoteringsregler. Hun anbefaler Aboard og gir innsikt i plattformens unike tilnærming til familie- og eierskapsdimensjonen.

Flere referanser Aboard

Utforsk nøkkelhendelsene fra Aboards suksessfulle styrekonferanse, Drivkraft 2024. Med fokus på balanse i styrerommet, teknologi, mangfoldighet og resultater fra Styreundersøkelsen 2023, gir denne oppsummeringen et innblikk i kveldens hovedtemaer og debatter. Opplev atmosfæren, møt samarbeidspartnere, kompetente kandidater, og få verdifulle tips om å bli relevant for styreverv. Se frem til Aboards fremtidige arrangementer og konferanser.

Oppsummering Drivkraft 2024

Utforsk nøkkelhendelsene fra Aboards suksessfulle styrekonferanse, Drivkraft 2024. Med fokus på balanse i styrerommet, teknologi, mangfoldighet og resultater fra Styreundersøkelsen 2023, gir denne oppsummeringen et innblikk i kveldens hovedtemaer og debatter. Opplev atmosfæren, møt samarbeidspartnere, kompetente kandidater, og få verdifulle tips om å bli relevant for styreverv. Se frem til Aboards fremtidige arrangementer og konferanser.

Aboard – Styreundersøkelse blant Norske virksomhetsledere:

Denne artikkelen utforsker Aboards undersøkelser om styrerommene i Norge fra 2020 til 2023. Resultatene viser utfordringer i styrerekruttering fra både virksomhetenes og kandidatenes perspektiv. Mangel på profesjonell rekrutteringserfaring og behovet for “smartere rekruttering” peker på et klart behov for forbedringer. Artikkelen gir innsikt i utviklingen og utfordringene, samt viktigheten av bedre rekrutteringsprosesser for å forme kompetente styrer i norske virksomheter.

Evaluering av Styrearbeid: Nøkkelområder for Forbedring

Et strategisk og velfungerende styre representerer en betydelig ressurs for eierne av ethvert selskap, og er kritisk for å sikre god virksomhetsstyring. I henhold til vitenskapelige og praktiske styreerfaringer bør styrer utføre en årlig evaluering av eget styre. Verdiskapende styrer utvikler seg også som styrer-kollegium. Kunnskapen fra en slik styreevaluering brukes for å videreutvikle styret slik at det fungerer både effektivt og godt. Det er viktig å identifisere områder som bør belyses og skjerpes. Samtidig bør en videreføre og forsterke det styret er best på.

nb_NONorwegian