Tag Archive for: SHE Conference 2023

SHE Conference

Webinar sammen med StyreAkademiet. Tematikken er “STYRER I ENDRING – konsekvenser for styre-rekruttering og rekruttering av daglig leder.”

nb_NONorwegian