Tag Archive for: ASA

Save the date – Styrekonferansen Drivkraft

Aboard arrangerer styrekonferansen Drivkraft med flere samarbeidspartnere 8 januar 2024. Les mer om arrangementet her!

Forventninger til Styrehonorar

Styrehonorar: Hva kan du forvente?
Styrehonorar er en kompensasjon for styrearbeidet, og det varierer mye etter type selskap, størrelse og risiko. Hva du kan forvente og/eller hva slags honorar burde du gi?
Det er viktig å avklare et eventuelt honorar på forhånd, både når man setter sammen styret og når man vurderer å påta seg et styreverv. Uansett om du får honorar eller ikke, bør erfaringssamling og motivasjon være det viktigste!

nb_NONorwegian