Om Optra Risk: 

Optra Risk AS (Optra) er en forsikringsmegler som er spesialisert innenfor operasjonelle forsikringer (som styreansvar, profesjonsansvar, ol.) og transaksjonsrettede forsikringer (forsikring av selgers ansvar for brudd på garantier i forbindelse med salg av virksomhet). Teamet bak Optra har lang erfaring innenfor nevnte to nisjer og har blant annet bistått norske og utenlandske selskaper med rådgivningen rundt og med innkjøpet av styreansvarsforsikringer. I egenskap av å være forsikringsmegler vil vi alltid jobbe for våre kunder (ikke for forsikringsselskaper) og handle på kundens vegne i forsikringsmarkedet.

En styreansvarsforsikring skal i hovedsak dekke det personlige ansvaret styret og ledelsen innestår for under utøvelsen av sine verv. Ved at styret er personlig ansvarlig ovenfor selskapets investorer og aksjonærer og også eventuelle krav fra tredjemenn mot selskapet, innebærer et betydelig ansvar for de personene som innehar disse stillingene/vervene. Ved at styret og ledelsen i et selskap også er det ultimate ansvarssubjektet for manglende rutiner eller gjennomføringen av slike, eksponeres også styret for nær sagt ethvert tenkelig erstatningskrav mot selskapet.

 

Vi opplever ofte at det er stor mangel på kunnskap innenfor dette området blant styremedlemmer og ledelse og vi ser like ofte eksempler på styreansvarsforsikringer som ikke omfatter det ansvaret den er ment å skulle dekke. Dette gjelder både i forhold til forsikringens dekningsområde, men også i forhold til størrelsen på forsikringssummen som kjøpes.

 

Som forsikringsmegler vil Optra kunne rådgi på hva som er mulig å få dekket av en styreansvarsforsikring. I tillegg vil også Optra ha tilgang på en større del av forsikringsmarkedet, herunder selskaper som er spesialisert på å tegne styreanvsarsforsikringer og som kun leverer tilbud gjennom forsikringsmeglere. Forsikringspremiene som tilbys i dette markedet er på linje med hva vi opplever forsikringsselskaper med snevrere dekningsområde tilbyr.

 

Ta gjerne kontakt med oss for en helt uformell prat rundt dette.

nb_NONorwegian