Neelam S. Anjum – En inspirerende drivkraft for at flere skal lykkes

Vinner av rekrutteringskonkurranse

Bli med oss på en inspirerende reise inn i verden av energi og inspirasjon med Neelam S. Anjum, vinneren av rekrutteringskonkurransen til ABoard under SHE Conference. Neelam er en ekte inspirasjon og en drivkraft for å hjelpe flere kvinner til suksess. Hun er lidenskapelig opptatt av likeverd, likestilling og menneskerettigheter. Neelam er en erfaren bydelsoverlege med solid fagkompetanse og lang arbeidserfaring. Hun bruker sin ekspertise og erfaring aktivt i styrearbeidet, enten det er gjennom verv i Legeforeningen eller engasjement på andre områder.


Hun Etablerer Ressursprogrammet (HER)

Som vinner av konkurransen har Neelam fått en fantastisk mulighet til å bruke våre rekrutteringstjenester for å finne en riktig styrekandidat til et valgfritt selskap. Neelam valgte å benytte våre tjenester for HER, en bemerkelsesverdig plattform som gir kvinner de nødvendige verktøyene og kunnskapen for å lykkes som gründere. HER har som formål å inspirere kvinner til å utforske grensene innen gründerskap og oppfordre dem til å realisere sine drømmer om å starte sine egne bedrifter, enten som hobby eller som en profesjonell karriere.


Engasjert i sosialt entreprenørskap og veldedighetsarbeid

Vi dykket ned i Neelams personlige erfaringer og hennes lidenskap for styrearbeid under intervjuet. Hun er en kvinne av handling, med flere spennende prosjekter på gang. Neelam er en av grunnleggerne av “Desibloggerne”, Norges største Snapchat-kanal for kvinner med innvandrerbakgrunn. Gjennom denne kanalen deler de verdifull informasjon og kunnskap om alt fra jobbsøking og karriereveiledning til kosthold. I tillegg styrer Neelam sin egen podcast kalt “Neelams verden”, der hun tar opp viktige temaer som blant annet det å være skeiv og muslimsk identitet. Neelam adresserer følelser flere kan kjenne på, og skaper et fellesskap ved å snakke om det som rører seg.

Neelam er også dedikert til sitt eget veldedighetsprosjekt, Neelam Beauty. Hun ønsker å bruke inntektene fra Neelam Beauty til å støtte utdanning for kvinner, jenter og barn i Pakistan. Hun kjemper aktivt for å gi kvinner en stemme i kampen mot vold i nære relasjoner.


Frivillig arbeid og styreverv for positiv endring og inkludering

Vi diskuterte betydningen av frivillig arbeid og styreverv med Neelam. Hun understreker viktigheten av å bli anerkjent og verdsatt som en verdifull ressurs, selv om honoraret kan være symbolsk. Neelam har erfaring som styremedlem i ulike organisasjoner. Hun har bidratt til utviklingen av strategier, overvåket samsvar og tatt viktige beslutninger for organisasjonenes fremtid. Nå har hun påtatt seg nestleder-rollen i organisasjonen LIN (Likestilling, Inkludering og Nettverk), som jobber for et samfunn preget av likestilling og inkludering. LIN tilbyr ulike programmer og tjenester, som tolkehjelp, svømmeopplæring, mentorordninger og karriereveiledning for kvinner med flerkulturell bakgrunn. Neelam er en sterk tilhenger av LINs arbeid og forstår verdien av deres innsats for å støtte kvinner og bidra til deres økonomiske uavhengighet. Hun ser LIN som et eksempel på hvordan nye styremedlemmer kan føre til positiv endring. Neelam ser enormt potensial i LINs kommunikasjon og mange muligheter for å lede organisasjonen i riktig retning.


Neelams visjon for kjønnsbalanse og mangfoldighet i styrerommene

Når det gjelder Regjeringens forslag om å stille krav til større selskaper og organisasjoner om kjønnsbalanse i styrene, er Neelam positiv og optimistisk. Hun ser det som en nødvendig handling for å oppnå ekte likestilling og mangfoldighet i styrerommene, selv om hun hadde håpet at en kvotering ikke var nødvendig. Neelam mener at en balansert kjønnsrepresentasjon i styrene bidrar til bedre beslutninger, og at det vil gi dagens selskaper avgjørende perspektiver for fremtiden.

Samtidig oppfordrer Neelam organisasjoner og selskaper til å gå utover de minimumskravene som er satt og aktivt jobbe for en mer omfattende representasjon av mangfoldighet i styrene. Hun tror at et mangfoldig og inkluderende styre vil bidra til økt innovasjon og mer bærekraftige resultater. Hun ser slike initiativer som nøkkelen til å skape et mer likestilt og inkluderende samfunn, både innen næringslivet og generelt. Neelam er lidenskapelig opptatt av å fortsette sitt arbeid med å fremme mangfold, inkludering og likestilling i dagens styre-sammenhenger.


En inspirasjon til å utfordre konformitet og fremme autentisk engasjement

Gjennom sitt mangfoldige engasjement og inspirerende lederskap har Neelam bevist seg som en sann talsperson for likestilling og inkludering. Hun inspirerer andre med sin utstråling, kunnskap og lidenskap til å gjøre en positiv forskjell. Neelam viser hvordan enkeltindivider kan bruke sin stemme og innsats for å skape positiv forandring og fremme et mer rettferdig samfunn.


“Ofte så tør man ikke å snakke høyt og det er noe vi må gjøre noe med, fordi man er redd for hva som kan skje. Vi må få til en reell endring, en type kulturendring. Det er få som tør å vise at de er uenige med andre. Jeg tror at uansett som ny, så er det viktig å være nysgjerrig. Hvis ikke jeg spør, så lærer jeg heller ikke. Man må tørre å spørre, for hvis ikke du spør får du ikke noe svar heller.” sier Neelam. 


I sosialpsykologien kalles fenomenet Neelam beskriver for konformitet. Konformitet viser til tendensen for en person å tilpasse seg eller overholde normer, verdier eller atferdsmønstre som er akseptert innenfor en bestemt gruppe eller samfunn. Dette innebærer ofte at folk tilpasser seg andres meninger, holdninger eller handlinger, selv om de kanskje har en annen oppfatning eller preferanse.Vi er begeistret for å følge Neelam på hennes spennende reise og ser frem til å være vitne til prosjektene hun jobber med, samt følge henne og HER i rekrutteringen av et nytt styremedlem. Vi er takknemlige for at hun brukte tid med oss på ABoard sin stand under SHE konferansen. Hennes dedikasjon og engasjement er inspirerende, og vi håper at hennes historie vil oppmuntre andre til å kjempe for likestilling og inkludering. Vi håper flere ser verdien av å samarbeide med eksterne aktører når de rekrutterer styremedlemmer, for å sikre en bredere og mer inkluderende representasjon.

Vi Gratulerer Neelam!

Neelam S. Anjum

Bydelsoverlege, foredragsholder, styremedlem og gründer

Hun Etablerer Ressursprogrammet (HER)

nb_NONorwegian