Styresammensetning – still de riktige spørsmålene

Vi er flinke til å forstå viktigheten av å bruke tid og ha kvalitet i prosessene rundt rekruttering av daglig leder. Hvorfor skal vi stille andre krav til oss selv i rekruttering til eller vurdering av styret? Bør vi være fornøyd med godt nok når det finnes et «det beste for oss»?

“Sleeping Beauty” eller “Det beste for oss”?

Er styret ditt godt nok eller det beste du kan få? Har det vært lite utskiftning over mange år slik at dere har «Sleeping Beauties» som fortsetter i styret? Da er det kanskje på tide å vurdere andre muligheter.

Hvordan finne de beste kandidatene?

Styrer må også utvikle seg, tilpasse seg og profesjonalisere seg. Historikk er langt mindre på agendaen enn tidligere. Det fokuseres på kontinuerlig forbedring, bevissthet på organisasjonsmessig læring, måling og evaluering som en viktig del av moderne styre-prosesser. Det første steget for å utvikle styret er å gjøre en behovsavklaring. Denne er grunnleggende for hva man videre ønsker å se etter av kandidat-profiler. Kommer man skjevt ut er det vanskelig å vite hvor man lander. Dette arbeidet er derfor vesentlig og må gjøres godt og ettertenksomt.

  • Skal vi ha en kopi av den som trer ut av styret? Hva vil vi vektlegge høyere og lavere om vi må prioritere? 
  • Hvilke endringer ønsker vi. Er det spesielle forhold vi bør tenke på?

Veldig ofte ser kravene like ut som den personene styret mister. Altfor ofte bruker ikke styret muligheten til å fornye seg. Alt for ofte gir man gjenvalg på gjenvalg.

En grundig behovskartlegging gir en tydelig kravspesifikasjon for kandidater. Det er avgjørende å skaffe seg tilstrekkelig innsikt og forståelse for utfordringsbildet – forstå virksomhetens etablerte strategi – og vurdere styrets sammensetning i forhold til dette, og i forhold til mangfoldighet. En god styre-evaluering er verdifull i dette arbeidet. Styreevaluering kan suppleres med strukturerte individuelle samtaler med ulike interessenter.

Det kan være lurt å spørre seg:

  • Hvor godt harmonerer styrets samlede kompetanse og personlige styrker med de utfordringer og muligheter virksomheten står overfor? 
  • Er det behov for å styrke kompetanseområder i styret, slik at administrasjonen får nødvendig støtte, sparring og forståelse for virksomhetens fremtid? 
  • Er styret i stand til å forvalte eiernes interesser på en forsvarlig og utviklende måte, som sikrer nødvendig tempo og gjennomføringsevne?

Rekruttering bare i eget nettverk, som de fleste gjør, gir hverken nødvendig mangfoldige eller uavhengige styrekandidater. Får du da det verdiskapende styret du ønsker deg? De beste kandidatene finnes. Hvorfor skal man da fortsette og akseptere godt nok?

Derfor utfordrer vi til å tenke gjennom spørsmålene over, og så bruke dette til å få hjelp til å utvikle det beste styret for virksomheten. Hvordan håndteres temaer som risiko og usikkerhet i styrerommet? Bærekraft eller teknologi-muligheter og påvirkning? Makroøkonomiske endringer i bransjen eller markedsområdene? Organisasjons-kapasitet og strukturering? Bredden og mangfoldigheten i styret kan styrke, løfte og støtte selskapet i videreutvikling og verdiskaping. Vi vet at det er et fantastisk utvalg av interesserte, kompetente, engasjerte, mulige styremedlemmer tilgjengelig. Vi ønsker å bringe disse fram i «lyset» fordi vi ønsker å bidra til enda bedre verdiskapning. Virksomheter fortjener sitt best mulige styre!

Book en tid for å snakke med her | Les mer her

Skrevet av: Ida-Melbye Larsen | 31.03.2023

nb_NONorwegian