Webinar med StyreAkademiet

Allerede 22. november 18.00 – 19.30 vil vi holde et webinar sammen med StyreAkademiet. Tematikken er “STYRER I ENDRING – konsekvenser for styre-rekruttering og rekruttering av daglig leder.”

I dette åpne medlemsmøtet vil Victor Jensen, leder i StyreAkademiet Norge, innlede med å vise til hva som ser ut til å være mest typisk for styrer i bedrifter som gjør det godt.

Som invitert av Aboard får du tilgang til arrangementet kostnadsfritt! Ved å delta på webinaret vil du blant annet bli kjent med vår fremste rekrutterer, Kolbjørn Preus. Kolbjørn vil fortelle om det vi gjør når vi bistår styrekandidater med å fremme sitt kandidatur, og hvordan vi bistår eiere med å rekruttere det rette styret og den rette, daglige leder.