Hvordan er vår prosess, og hvordan går vi frem for å finne riktig kandidat? Vår evne til å finne de riktige kandidatene

Vårt nettverk blir ditt nettverk når vi jobber sammen. Aboard har samlet sett en relasjon og nettverk med nærmere 5000 ledere i norsk næringsliv. Vi har prioritert å lage et godt format på styre-CV for våre kandidater og har etablert et «hjem» for styrekandidater for å imøtekomme et sterkt markedsbehov for disse.

Styrekandidater vet i dag ikke hvor de skal henvende seg for å komme i dialog om styreverv. Norsk næringsliv har så mange utrolig flinke mennesker som gjerne vil bidra inn i styrearbeid. Vi gir dem muligheten til å presentere seg, og de som er relevante for deg vil du få presentert.

Vi er opptatt av å finne frem til riktig behov som første steg. Dette er kanskje den viktigste innsatsen både du og vi gjør. Et riktig behov gir mulighet for riktig kandidat. Det sparer deg for tid. Når behovet er avklart bruker vi dette for å finne gode alternative kandidater til dine styreposisjoner. Personlige egenskaper er spesielt viktig inn i styrerommet for å bidra til god dynamikk i teamet, balanse mellom kontroll og strategisk tanker, mellom diskusjon og informasjon, i prioritering av saker og tidsbruk, og i utvikling av styrearbeidet som støtte og utfordrer til administrasjonen. Riktig kandidat bidrar til verdiskapning.

Skrevet av: Ida Melbye-Larsen | 15.09.2022