Vi er opptatt av å effektivisere dagens prosesser, samtidig som vi opprettholder kvaliteten i rekrutteringen

Styret har stor påvirkning på virksomhetens både retning og verdiskapning. Styret er viktig, og styresammensetning og rekruttering til styret fortjener derfor å anerkjennes for sin viktighet.

Det som er viktig må få nødvendig tid og fokus. Vi bidrar med å gjøre denne tidsbruken på effektiv som mulig samtidig som kvalitet opprettholdes.

Når vi sammen etablerer et samarbeid, bruker vi i Aboard tid på å bli kjent med deg og dere som selskap og organisasjon. Dette gjør vi for å kunne være en partner framover som du ikke behøver å «lære opp» i dine behov. Det sparer deg for tid i senere prosesser og det øker kvaliteten i behovsbeskrivelser for kandidater. Det trygger også kandidater som vurderer styreposisjoner hos deg fordi de blir presentert for nødvendig informasjon i sine egne beslutningsprosesser. Gjennom dette sparer både du og kandidaten tid fordi det er bare kandidater som er interessert i deg, og som passer dine behov, som presenteres for deg.

Vi gir deg også ulike valgmuligheter i forhold til hvor mye arbeid du selv ønsker å gjøre i kvalifiseringsprosessen, og hvor mye du ønsker at vi skal gjøre. Det du selv ønsker å gjøre, tilrettelegger vi på en mest mulig effektiv måte, slik at det er interessante, kvalifiserte kandidater som presenteres.

Vi rådgir også på alle omkringliggende faktorer som honorarer, plan for «onboarding» o.l. og følger opp med styret og kandidat underveis. Vi ønsker at du skal lykkes med riktig kandidat og morgendagens styre.

Skrevet av: Ida Melbye-Larsen | 20.08.2022

nb_NONorwegian