Vår fleksibilitet handler om at du selv velger i hvilken grad vi skal bistå din virksomhet

På samme måte som vi ønsker å bidra til at ditt nye styre skal gi økt verdiskapning, ønsker vi at våre tjenester skal oppleves verdiskapende for deg. Vi gir deg ulike valgmuligheter i forhold til hvor mye arbeid du selv ønsker å gjøre i kvalifiseringsprosessen, og hvor mye du ønsker at vi skal gjøre.

Det du selv ønsker å gjøre, tilrettelegger vi på en mest mulig effektiv måte, slik at det er interessante, kvalifiserte kandidater som presenteres, og slik at du sparer tid samtidig som du opplever kvalitet og trygghet. Vi er opptatt av at du har valgfrihet i tjenestene våre, slik at vi bidrar med å gi deg den verdien du ønsker og er tilpasset dine behov og egen kapasitet og kompetanse.

Vi har dyktige rekrutterere som har jobbet med alle deler av rekrutteringsprosesser og kan bistå deg i alle ledd. Samtidig er vi fleksible slik at du kun kjøper de tjenestene du har behov for. Vi rådgir også på alle omkringliggende faktorer som honorarer, plan for «onboarding» o.l. og følger opp med styret og kandidat underveis. Vi ønsker at du skal lykkes med riktig kandidat og morgendagens styre.

Skrevet av: Ben Christensen | 03.09.2022

nb_NONorwegian