Tag Archive for: norske styrerom

Hvordan bli klar for intervju og vurdere et styreverv

Hvordan bør du forberede deg til intervju for styreverv? Og hva viktig at du tenker på når du vurderer tilbud om styreverv?

Vi har laget en veileder som støtter deg gjennom disse prosessene.

Profesjonell Rekruttering med Aboard: Innovatec fornyer styrerommet

Aboard og Women Investors Network (WIN) har etablert et lærerikt partnerskap med mål om å øke kvinners representasjon i styrerommet og investeringsverdenen. Gjennom arrangementer, kompetansedeling og kursing håper de å oppmuntre flere kvinner til å engasjere seg som investorer, gründere og styremedlemmer. Partnerskapet reflekterer deres felles visjon om mangfold og kjønnsbalanse, og støtter Norges kvoteringstiltak for å fremme likestilling i styresammensetninger.

Oppsummering av første halvår 2024 hos Aboard

Aboard og Women Investors Network (WIN) har etablert et lærerikt partnerskap med mål om å øke kvinners representasjon i styrerommet og investeringsverdenen. Gjennom arrangementer, kompetansedeling og kursing håper de å oppmuntre flere kvinner til å engasjere seg som investorer, gründere og styremedlemmer. Partnerskapet reflekterer deres felles visjon om mangfold og kjønnsbalanse, og støtter Norges kvoteringstiltak for å fremme likestilling i styresammensetninger.

Aboard Samarbeider med WIN

Aboard og Women Investors Network (WIN) har etablert et lærerikt partnerskap med mål om å øke kvinners representasjon i styrerommet og investeringsverdenen. Gjennom arrangementer, kompetansedeling og kursing håper de å oppmuntre flere kvinner til å engasjere seg som investorer, gründere og styremedlemmer. Partnerskapet reflekterer deres felles visjon om mangfold og kjønnsbalanse, og støtter Norges kvoteringstiltak for å fremme likestilling i styresammensetninger.

Oppsummering SHE 2024

Aboard deltok på SHE Conference 2024 med en vellykket workshop om diversitet i styrerommet og en konkurranse om gratis styrerekruttering. De fikk mange besøkende på standen og var stolte over å være partnere av en viktig konferanse som SHE.

Styreverv med Aboard: Hvordan HER sitt styre ble styrket gjennom profesjonell rekruttering

HER-programmet deler sin erfaring med rekruttering av styrekandidater gjennom Aboard. Artikkelen utforsker prosessen fra start til slutt, inkludert engasjementet, oppfølgingen og kvaliteten på kandidatene. Med fem medlemmer i styret og et sterkt fokus på kvinnelige gründere, har HER-programmet oppnådd en balansert og kompetent styringsgruppe.

Viktigheten av sikkerhet på styrenivå

Artikkelen fremhever viktigheten av sikkerhet på styrenivå, med fokus på beskyttelse av dokumenter og data mot cyberangrep og datainnbrudd. Gjennom overholdelse av standarder som ISO 27001 og regelmessig penetrasjonstesting, kan styret trygt håndtere konfidensiell informasjon og forbedre sin totale sikkerhet og resultater.

Slik Forbereder du Deg til Styreansvar

Forberedelse til styrearbeid krever dedikasjon. Gjennom å forstå ansvarsområder, skaffe erfaring, tilegne seg utdanning, bygge nettverk og vise ferdigheter, kan du øke sjansene for å sikre et styreverv. Tålmodighet, utholdenhet og engasjement er nøkkelen til suksess som styremedlem.

Styreverv med Aboard: Hvordan Elin Hauge ble styreleder i Aboard

Utforsk historien om hvordan Elin Hauge ble styreleder hos Aboard gjennom en plattformbasert rekrutteringsprosess som fokuserer på profesjonalitet og mangfold. Oppdag hvordan Aboard legger vekt på kompetanse over nettverk, og hvordan de utfordrer tradisjonelle tilnærminger til styrearbeid og rekruttering.

SHE Conference 2024

Aboard deltar på SHE 2024

nb_NONorwegian