Behovsavklaring

Behovsavklaring er den første, og den viktigste delen av prosessen med å rekruttere en ny person til ditt styre. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med gjeldende lover, regler og våre anbefalinger.

Om du som ansvarlig for rekrutteringen føler du sitter på nødvendig informasjon for å definere behovet,
kan du gå videre til utvikling av kravspesifikasjon.