Profesjonell Rekruttering med Aboard: ZYBERIA styrkes med investorer og nye styremedlemmer

Da ZYBERIA AS trengte nye styremedlemmer, valgte de å benytte seg av Aboard for rekrutteringen. Målet var ikke bare å tilføre nye impulser i styrerommet, men også å finne passende investorer for videre kommersialisering av deres produkt, HealthB Plattformen.. Aboard tilbød en skreddersydd rekrutteringsløsning som imøtekom nøyaktig disse behovene. Vi fikk anledning til å prate med Jonas Carsten Jeppesen, CEO & co-founder i Zyberia.

Om HealthB

HealthB er en digitalisert helseplattform med mål om å gi den enkelte økt kontroll, forståelse og eierskap til egen helse. I dag er helseinformasjonen til enkeltpersoner ofte ustrukturert, uorganisert og vanskelig å forstå. HealthB-plattformen har som hensikt å strukturere, gjøre tilgjengelig og forenkle pasienters informasjon både for dem selv og deres behandlere.

“Rekrutteringsprosessen førte oss i kontakt med mennesker jeg aldri hadde møtt tidligere, og som jeg heller ikke hadde hatt mulighet til å treffe gjennom mitt eget nettverk,” delte Jeppesen.

ZYBERIA søkte etter både investorer og styremedlemmer. Etter nøye vurdering endte de opp med å bringe inn to kandidater som Aboard anbefalte til sitt styre. Den ene hadde bakgrunn som jurist med erfaring fra start-up virksomhet, mens den andre hadde betydelig erfaring innen kommunikasjon og ledelse. Disse to, ifølge Jonas, utgjør et verdifullt tilskudd til selskapets nåværende styre og vil begynne sitt arbeid aktivt fra januar 2024.

Rekrutteringsprosessen og engasjementet

Rekrutteringsprosessen med ZYBERIA foregikk i løpet av sommeren 2023 og vekket stor interesse på vår plattform. “Prosessen var svært effektiv. Jeg er imponert over at vi klarte å generere såpass mye interesse, spesielt i sommerperioden når folk vanligvis har fri,” uttrykte Jonas.

Møtepunkt på tvers av nettverk

“Aboard fremsto som en veldig god rekrutteringsmodell som kunne bistå oss med å finne både styremedlemmer og investorer. Det er vanskelig å møte kompetente personer på en objektiv måte. Man kan dele visjon og ideer, men likevel ikke ha kjennskap til hverandre.  Det er ikke alltid at ‘rette linjer’ i ens eget nettverk fører til rett person,” bemerket Jeppesen.

Sterkt engasjement blant kandidatene

“Gjennom vår rekruttering erfarte vi et enormt positivt ‘nettverk’ hos Aboard. Vi ble overveldet av engasjementet og interessen for vår utlysning. Å henvende seg til Aboard og vite at man får tilgang til noen som har vist interesse, har blitt ‘screenet’ og fasilitert inn til oss, var en betydelig fordel,” delte Jeppesen.

“En ekstrem styrke for selskapene”

The process of Aboard has been a huge strength. It has helped to remove bias in mine seleksjonsprosess. Jeg tror vårt styre har blitt beriket på en måte som ikke hadde vært mulig gjennom nettverksrekruttering. Kandidatenes kompetanse og engasjement har vært imponerende. Alt i alt er vi svært fornøyde med resultatet av prosessen med Aboard,” konkluderte Jeppesen.
Skrevet av: Inger Helene Melbye-Larsen | 28.12.2023

en_GBEnglish