Valgkomité og utvelgelsen av styrekandidater

Hvordan velge riktige styremedlemmer? Hva må eiere, styret eller valgkomité være opptatt av i utvelgelsen av styrekandidater? Og hvilket utbytte kan man ha av en valgkomite? Dette var blant spørsmålene Thomas Evensen og Ida Melbye-Larsen besvarte under webinaret de holdt 15. mars. 

Et styre må også utvikle seg, tilpasse seg og profesjonalisere seg. Det første steget for å utvikle styret er å gjøre en god styreevaluering, og en behovsavklaring. En grundig behovsavklaring gir en tydelig kravspesifikasjon for kandidater, og med det kan utvelgelsen av nye styremedlemmer begynne. 

Valgkomiteen kan spille en viktig rolle i rekrutteringsprosessen av styrekandidater. Valgkomiteen er ansvarlig for å identifisere og vurdere potensielle kandidater til styret. Deres rolle kan omfatte:

 1. Identifisere kompetansebehov: Valgkomiteen bør vurdere hvilken kompetanse og erfaring som er nødvendig i styret basert på virksomhetens strategiske mål og utfordringer.
 2. Søke og screene kandidater: Valgkomiteen kan aktivt søke etter potensielle kandidater, både internt og eksternt. De kan vurdere CV-er, gjennomføre intervjuer og sjekke referanser for å finne de best egnede kandidatene.
 3. Vurdere mangfold: Valgkomiteen bør være oppmerksom på betydningen av mangfold i styret og jobbe for å sikre at forskjellige perspektiver og bakgrunner blir representert.
  Se mer om uavhengighetsvurdering og en mangfoldighetsvurdering here.
 4. Presentere anbefalinger: Basert på sin vurdering og evaluering av kandidatene, vil valgkomiteen normalt presentere en liste med anbefalte kandidater til eierne eller generalforsamlingen for godkjennelse.

Det utbyttet man kan ha av en valgkomite er at den bidrar til å sikre en grundig og profesjonell prosess for utvelgelse av styrekandidater. En velfungerende valgkomite kan bidra til å rekruttere kvalifiserte og kompetente personer til styret, sikre mangfold og bidra til at styret har den nødvendige kompetansen til å håndtere virksomhetens utfordringer. Valgkomiteen kan også bidra til å øke tilliten og legitimiteten til styret blant eierne og interessentene ved å sikre en åpen og transparent prosess.

I utvelgelsen av styrekandidater er det viktig at eiere, styret og valgkomiteen tar hensyn til en rekke faktorer for å sikre at de rette personene blir valgt. Her er noen viktige ting å vurdere:

 1. Kompetanse og erfaring: Styrekandidater bør ha relevant kompetanse og erfaring som er relevant for virksomheten og industrien den opererer i. Dette kan inkludere faglig kunnskap, bransjeerfaring, ledelseskompetanse eller spesifikke ferdigheter som er nødvendige for å møte virksomhetens behov.
 2. Mangfold: Det er viktig å sikre mangfold i styret, både når det gjelder kjønn, etnisitet, faglig bakgrunn, alder, erfaring og personlighet. Mangfold i styret kan gi ulike perspektiver, bedre beslutningsprosesser og bedre evne til å håndtere kompleksitet.
 3. Integritet og uavhengighet: Styrekandidater bør ha integritet og etisk riktige holdninger. Uavhengighet er også viktig, slik at styret kan fungere som en uavhengig instans som kan vurdere og utfordre ledelsen på en konstruktiv måte.
 4. Engasjement og tilgjengelighet: Styrekandidater bør være engasjerte og ha tilstrekkelig tid til å vie til styrevervet. De bør være villige til å sette seg inn i selskapets forhold, delta i styremøter og bidra aktivt til styrets arbeid.
 5. Risikoforståelse: Styrekandidater bør ha en god forståelse for virksomhetens risikoprofil og være i stand til å håndtere og vurdere risikoer på en effektiv måte.

Virksomheter fortjener et godt styre! Det er eiere, styret, eller valgkomité, som har ansvaret for å fremme kandidater til valg på generalforsamling. Vi kan bistå valgkomiteer med å finne gode, dyktige, riktige kandidater til morgendagens styre.

en_GBEnglish