Webinar med Helmr 16 november

Regjeringen har fremmet forslag om krav til kjønnssammensetning i styrer som medfører krav om minst 40 % kjønnsbalanse. Det er foreslått en gradvis implementering av reglene, og beregninger viser at det vil kunne være behov for nesten 13 000 nye styrerepresentanter når alle trinnene er gjennomført. Dette vil skape nye muligheter for kvinner som ønsker seg inn i styrer, men hvordan skal du gå frem for å få et styreverv? Hva bør du tenke på før du påtar deg oppdraget, og hvordan får du gjennomslag for endringer du brenner for? 

 

Hva som blir de langsiktige virkningene av regelendringene for den enkelte virksomhet vil være avhengig av hvordan styret velger å innrette seg etter endringene. Hvordan kan styret arbeide for å dra nytte av mangfoldet og hvordan gjøre nye lovpålagte forpliktelser til en verdi for selskapet? 

 

Aboard og Helmr inviterer til webinar den 16. november!
Tidspunkt kommer.

 

Meld deg på her: https://helmr.no/kurs/webinar-med-aboard-og-helmr/

Les mer om samarbeidet vårt med Helmr her: https://aboard.no/samarbeidspartnere/ 

nb_NONorwegian