Opprettelse av Valgkomité – Styrking av Styrets Fremtidige Suksess

Valget av et kompetent og effektivt styre er av avgjørende betydning for enhver bedrift. Mens det er aksjonærene gjennom generalforsamlingen som bærer ansvaret for å utnevne et styre i henhold til selskapets vedtekter, er en valgkomité en verdifull ressurs i denne prosessen. Valgkomiteen fungerer som bindeleddet mellom eiere og styret og spiller en nøkkelrolle i å identifisere, evaluere og anbefale kandidater til styret. Denne artikkelen utforsker betydningen av valgkomiteer og hvordan man effektivt oppretter og driver en.

Verdien av en valgkomité:

Valgkomiteen spiller en avgjørende rolle som en uavhengig mellommann mellom eierne og styret. Her er noen av de viktigste verdiene den bringer til bordet:

 • Objektivitet: Valgkomiteen gir en nøytral og objektiv vurdering av potensielle styremedlemmer, uavhengig av personlige forhold eller interesser.
 • Profesjonalitet: Den gir en strukturert og profesjonell tilnærming til rekrutteringsprosessen, som inkluderer å kartlegge kompetansebehov, vurdering av kandidater, og å sikre overholdelse av selskapets vedtekter.
 • Bredere nettverk: Valgkomiteen har tilgang til et bredere nettverk av kandidater og ressurser som kan berike prosessen med å finne de rette medlemmene for styret.
 • Forbedret tillit: Å involvere en uavhengig valgkomité kan bygge tillit blant aksjonærene, og det viser at selskapet tar sin eierstyring og selskapsledelse på alvor.

Valgkomiteens oppgaver:

En velfungerende valgkomité bør ta på seg følgende oppgaver:

 • Forbedre utvelgelsesprosessen: Gjennomfør en grundigere vurdering av kandidater og øk åpenheten rundt prosessen for valg av styremedlemmer.
 • Foreslå kandidater til styret: Identifisere og evaluere potensielle kandidater som oppfyller selskapets behov for kompetanse og mangfoldighet.
 • Foreslå godtgjørelse: Anbefale passende godtgjørelse for styrets medlemmer og valgkomiteen selv, i tråd med beste praksis.
 • Presentasjon på generalforsamlingen: Legge frem valgkomiteens innstilling for generalforsamlingen, begrunne valgene og svare på spørsmål for å forankre beslutningene.

Valgkomiteens kompetanse:

For å sikre at valgkomiteen utfører disse oppgavene effektivt, må den inneha nødvendig kompetanse. Dette inkluderer:

 • Forståelse av virksomheten og styrerollen: Valgkomiteen må ha innsikt i selskapets bransje og strategiske behov, samt forståelse for hvordan styret fungerer.
 • Relasjonell kompetanse: Evnen til å bygge og vedlikeholde relasjoner med eiere, styremedlemmer og andre interessenter er avgjørende for suksess.
 • Rekrutteringskompetanse: Valgkomiteen bør være dyktig i å evaluere kandidater, gjennomføre grundige bakgrunnssjekker og vurdere hvordan hver kandidat passer inn i selskapets strategi og behov.

Uavhengighet og tillit:

En annen viktig faktor er uavhengigheten til valgkomiteen. Dette bidrar til å sikre at komiteen tar beslutninger som er i selskapets beste interesse, uten påvirkning fra interne eller eksterne parter. Å inkludere personer som aksjonærene har tillit til, men som også er uavhengige, er avgjørende.

Behovsavklaring:

En vellykket valgkomité starter med en grundig behovsavklaring. Dette innebærer å forstå selskapets nåværende og fremtidige behov for styrekandidater, inkludert kompetanse, erfaring og mangfoldighet. Komiteen må også vurdere dynamikken i eksisterende styre og hvordan nye medlemmer vil passe inn.

Viktig Del av God Corporate Governance:

Opprettelsen av en valgkomité er en viktig del av god corporate governance. Det gir en strukturert tilnærming til rekruttering av styremedlemmer. Ved å følge beste praksis og sikre uavhengighet og kompetanse i valgkomiteen, kan bedrifterstyrke sitt styre og legge grunnlaget for bærekraftig vekst og vellykket styring.

Aboard står klar til å hjelpe deg med å etablere en kompetent valgkomité og veilede deg gjennom rekrutteringsprosessen. Vår ekspertise i å finne de rette kandidatene kan bidra til å styrke styrets fremtidige suksess. Vi har gode kandidater med bred erfaring fra arbeid i valgkomiteer.  Vi gleder oss til videre samtaler og samarbeid.Skrevet av: Inger Helene Melbye-Larsen | 17.09.2023

nb_NONorwegian