Charlotte von Krogh Styrker Aboard-teamet: Mine Tanker Om Aboard og Vårt Samfunnsansvar

Charlotte von Krogh er nå en del av teamet her i Aboard. Hun bidrar med rådgiving og kommer inn med tung internasjonal erfaring. Charlotte brenner for mangfold, løfte yngre krefter frem og skape engasjement. 

Spennende og Samfunnsnyttig

“Da jeg snakket med Ida for første gang, var jeg imponert over konseptet som allerede da var forvandlet til plattformen Aboard. Jeg innså hvor selektiv rekrutteringsprosessen til styrer er og hvor verdifull Aboard kan være. Siden den gang har jeg dykket dypere inn i Aboard og tema styrerekruttering. Når jeg nå diskuterer med nettverket, deler de samme oppfatning – dette er både spennende og samfunnsnyttig!”, reflekterer Charlotte.

Vanskelig å Bli Valgt Inn

Det er ikke enkelt å bli valgt inn i styrer, og det er heller ikke lett å få muligheten. Bedrifter har, i snitt hvert 3-6 år, behov for nye styremedlemmer. Å gjøre seg tilgjengelig og synlig for verv, samt et ønske om å få styreerfaring, er en meget tidkrevende oppgave og den er heller ikke enkel ved siden av en fulltidsjobb. Her kan virkelig Aboard bistå…

Mangel på Kommunikasjon

I dialog med rekrutterere eller bekjente, er min personlige erfaring positiv ved første møtet. Kommentarer som “Jeg tror jeg har en åpning for deg”, “Du er den perfekte kandidaten i min database”, eller “Charlotte, jeg kjenner deg, du er en aktuell kandidat for oss”. Likevel, selv med internasjonal styreerfaring, fører disse samtalene sjelden til noe mer. Ofte tar det lang tid før tilbakemelding, og i noen tilfeller aldri en lyd. Selv med erfaring og formell kompetanse er det likevel utfordrende å få styreverv, og det er overraskende hvor lite kommunikasjon det er rundt nettopp dette. Noe av det som er unikt med Aboard er kommunikasjonen underveis… Det handler heller ikke om “hvem du kjenner” men “hvem du er og hva du kan”. Habilitetsspørsmålet blir på en naturlig måte “visket ut”.

Avhengig av Fornyelse

Styret er en av de mest verdiskapende instansene, og det er avhengig av kompetanse fra både yngre og eldre. Mange styrer trenger fornyelse og tilførsel av nye perspektiver. Et eksempel er unge mennesker som har vokst opp i den digitale verden. De tenker ofte nyskapende på en annerledes måte, tør å ta sjanser og risiko. Noen styrer har en tendens til å bli tradisjonelle, med hovedfokus på økonomien og mindre fokus på det strategiske bildet. Med mer mangfold i styret kan dette bidra til å bedre fremtidig utvikling av bedriften. 

Løfte Kvinner og Den Yngre Generasjonen Frem

Mangfold betyr mye, men det som virkelig opptar meg i første runde er å få kompetente kvinner og den yngre generasjon inkludert. Gjennom hele min karriere har jeg stort sett vært den eneste kvinnen i ledelsen. Det har ikke alltid vært “en dans på roser”, hvor det gamle kjønnsrollemønsteret har vært utbredt. Jeg ønsker å fremheve viktigheten av mangfold i større grad, også i styrerommet der seniorer og styregrossister dominerer. I Europa er vi dårlige til å gi plass til andre rundt bordet, slik at nykommere, unge og ukjente blir utvalgt. Heldigvis har Norge vært et foregangsland i forhold til kvinnekvoteringen som jeg utallige ganger har rost opp i skyene. Det sagt har vi fremdeles et stykke å gå med tanke på mangfold og habilitet. 

Tiden Fremover

Jeg ser frem til å være med på laget og utvikle Aboard videre. Med over 1000 kandidater har vi en imponerende ressursbank som blir fantastisk å videreformidle til bedrifter, organisasjoner, store som små, erfarne som startups. Jeg gleder meg til å tilby så mange gode kandidater til riktige bedrifter. Dette for å fornye de tradisjonelle styrerommene og revolusjonere bruken av styret også i små og mellomstore bedrifter.

Skrevet av: Inger Helene Melbye-Larsen | 11.09.2023

nb_NONorwegian