Medlemsmøte med StyreAkademiet

For en ENGASJERENDE kveld!

  1. november var vår dyktige rekrutterer, Kolbjørn Preus foredragsholder under medlemsmøte til StyreAkademiet Vestland i Bergen, som også ble strømmet i den digitale verden. Kolbjørn tok over stafettpinnen etter en flott introduksjon holdt av Victor Jensen, leder for StyreAkademiet. Både Victor og Kolbjørn engasjerte publikum med flere perspektiv omkring STYRER I ENDRING.

Det er en realitet ➡ Styret er i endring!

Kolbjørn presenterte blant annet hvilke trender dagens styrer står ovenfor og hvordan styrene kan møte disse. I tillegg til dette la han frem begrepet mangfoldighet og betydningen av kvinnelig representasjon i styrer. Med et engasjert publikum og gode spørsmål fikk alle iverksatt flere tankeprosesser – Det er gøy!

For å gi en liten oppsummering deler Kolbjørn følgende:

📌 Styrene har hatt en positiv utvikling de senere årene, blitt litt mer profesjonelle, mer helhetstenkende og fått et noe større fokus på mangfoldighet.

MEN..

Det går langsomt, så – Vi har en viktig jobb å gjøre!!

📌 Tiden hvor styret er statisk og uten utskifting burde være forbi. Styret må til enhver tid besitte relevant kompetanse i forhold til utfordringsbildet, muligheter og etablert strategi, samt evne å tenke nytt og annerledes for å holde tritt med utvikling, og helst ligge litt i forkant.

📌 Et profesjonelt styre kjenner sine oppgaver! De innser at «Alt henger sammen med alt!», samt fokuserer langt mer på medarbeidertilfredshet, kunderelasjoner, kundetilfredshet, velfungerende systemer, samfunnsansvar, kvalitet og sikkerhet.

📌 For at et styre skal fungere optimalt og skape gode resultater er det helt avgjørende at det er skapes en trygg atmosfære i styrerommet, at man respekterer hverandre, at det er «høyt under taket»!

📌 Moderne styrer er også mer opptatt av viktigheten av balanse i livet. Frihet og fleksibilitet er avgjørende faktorer for å tiltrekke seg yngre krefter til virksomheten. Yngre tiltrekkes selskap som også scorer høyt på f.eks. Great Place to Work, og er dette bevisst!

📌 Trygghet skapes i dag gjennom forandring!! En god strategi ispedd løpende evaluering og evne til å se nye muligheter, sikrer gode resultater. Dette er et viktig samspill mellom daglig leder og styret.

📌 Kvinner er mer strategiske, mens menn er mer

gjennomførere. Kvinner i styrene reduserer også konfliktnivået i styrene, samt legger større vekt på styrets egenutvikling.

Nøkkelpunkt: Redusert konfliktnivå og bedre egenutvikling gir mer effektivt styrearbeid.

📌 Et mangfoldig styre identifiserer og svarer på markedsendringer og endringer i forbrukernes forventninger mer effektivt enn et homogent styre. De er mindre utsatt for «gruppetenking», og herav bedre rustet til å takle uforutsette/vanskelige situasjoner, til å se muligheter og til å ta gode beslutninger.

Takk til Litteraturhuset i Bergen for lokale, og takk til StyreAkademiet Vestland og StyreAkademiet for arrangement!

Vi gleder oss til flere arrangement og veien videre!

nb_NONorwegian