Våre rekrutteringer

Pågående rekrutteringer

Vi søker en handlekraftig styremedlem med erfaring fra entreprenør- og infrastrukturprosjekter, som vil bidra til vekst og videreutvikling innenfor viktig maritim infrastruktur.

Fullførte rekrutteringer

Design virksomhet i kraftig vekst som ønsket å profesjonalisere styrefunksjonen og få inn ekstern ressurs og kompetanse i styret. Spesielt så de etter erfaring fra kunnskapsbedrifter i vekst, erfaring med prosjektstyring og personalledelse, styreerfaring, strategisk god og egenskaper for å kunne veilede daglig leder. Virksomheten ønsket en som er i bransjen, men kan se det litt utenfra.
Shortlist produkt.

Rekruttering til et teknologiselskap med fokus på innovasjon og bærekraft. Vi så etter en kandidat som forstår teknologiens samfunnsmessige bidrag, med solid forretningsforståelse og erfaring fra teknologiprosjekter. I tillegg ble evne til positiv utfordring og interesse for bærekraft verdsatt.
Shortlist produkt.

Rekruttering til holdingselskapsstyre. Vi så etter en kandidat med forståelse for komplekse forretningsmodeller, erfaring fra kommersialisering og internasjonalisering, samt evne til å vurdere forretningsmuligheter.
Shortlist produkt.

Innovativt rådgivningsselskap ønsket å forsterke styret. Vi søkte en lidenskapelig kandidat med forståelse for komplekse forretningsmodeller og erfaring i kommersialisering og internasjonalisering.
Shortlist produkt.

Teknologisk selskap innen maritim sektor ønsket ekstern styremedlem for å forsterke styret. Kompetansefokus var vekst og internasjonal kommersialisering, salg/markeds, teknisk interessert og verdikjede eller logistikkforståelse. ESG fokus og kunnskap. Relasjonell og strategisk som person. Styreerfaring ingen forutsetning.
Mission produkt.Helsetech-selskapet utfordret oss med å finne eksterne styremedlemmer og investorer. Vi søkte kandidater med kjernekompetanse innen relasjonsbygging, virksomhetsstyring, og bidrag til utvikling. Erfaring fra større virksomheter, offentlig sektor eller politisk påvirkning var ønskelig. Som investor bød man på nettverk for skalering, og struktureringskompetanse. Bakgrunn kunne være et bredt spekter fra økonomistyring, internasjonalisering, partnerskap med farmasøytisk eller medtech bransjen, organisasjonsutvikling, kommunikasjon, gevinstrealisering eller internasjonalisering.
Shortlist produkt.Logistikk selskap ønsket å videreutvikle styrefunksjonen sin med flere eksterne i styret. Vi rekrutterte tre personer til et komplementært team. Kompetansen som var ønsket omhandlet forretningsorienter og strategisk kompetanse, salg – markedsrelatert kompetanse, kreativitet og innovasjonsforståelse for videre vekst og utvikling inkludert digitalisering, bruk av AI etc. Kandidatene var ønsket å ha styreerfaring, sterk relasjonell kompetanse og evne til å sparre med styret og ledelsen.
Mission produkt.

Uetablert oppstartsbedrift utfordret oss til å finne riktig styreleder. Bedriften ønsket å profesjonalisere og utvikle strategisk retning med en ekstern part. Erfaring innenfor etablering av selskap og helsebransjen i tillegg til strategi, drift og gjennomføringskraft.
Mission produkt.
Kommende rekrutteringer

Det er mye som skjer for tiden! Meld deg på våre nyhetsbrev og som kandidat for å ikke gå glipp av noen verv! Du kan også holde øye på denne siden og i plattformen vår for å få med deg de nyeste vervene.

Meld deg på nyhetsbrevet her: https://newsfromaboard.m-pages.com/t5m3e1/pop-up

nb_NONorwegian