Profesjonell Rekruttering med Aboard: Hvordan Freber Fant sitt Nye Styremedlem

Aboard har gjennomført rekrutteringen av Freber sitt nye styremedlem. Behov- og kravspesifisering var godt gjennomarbeidet og ga god bredde til oppdraget, samtidig som det var klare føringer på kompetanse. Freber valgte vårt produkt “Shortlist”. Dette er en pakke hvor vi gjennomfører en behovsavklaring, tar oss av annonsering og kvalitetssikrer riktige kandidater for vervet før vi presenterer disse for oppdragsgiver. Vi har tatt en prat med Thomas Bjørnerud, styreleder i Freber om hvordan hans opplevelse av rekrutteringen vår var.

Lett og Effektivt

“I forkant av rekrutteringen med Aboard hadde vi ikke noen spesielle forventninger. Styrerekruttering var ganske nytt for oss, men jeg ble veldig imponert over hvor lett og effektivt dette var. Jeg synes det var spesielt behagelig i en travel og tidsstram hverdag at jeg kunne gi dette ansvaret over til noen profesjonelle” reflekterer Thomas. 

Kandidatene Vi Fikk

Mine opplevelser med selve prosessen er udelt positive. Jeg er fornøyd med kravspekken vi lagde og hvordan denne ble oppfylt. Vi fikk inn en rekke interessante kandidater som vi nok ikke hadde funnet selv. Disse oppfylte kravene våre, som var nokså brede, på helt egne måter. Vi fikk altså en veldig diversifisert og mangfoldig blanding av kandidater, hvor alle hadde elementer vi hadde hatt bruk for i styrerommet vårt. De var alle tungt kompetente på ulike områder og besvarte definitivt de kravene vi satt. Det å få så mange kompetente og gode kandidater med minimert internt tidsbruk var veldig behagelig og trygt. 

Shortlist Pakken

Pakken vi benyttet var shortlist. Her fikk vi en presentasjon av de ulike kandidatene. Disse gikk Aboard gjennom med oss i detalj, med vurderinger og kommentarer. Vi opplevde at pakken ga oss akkurat det vi hadde behov for og vi sitter i dag igjen med en god kandidat vi er fornøyde med at vi valgte. Om prosessen vår kan jeg si følgende: “Det var effektivt og enkelt for oss med tanke på gjennomføring. Kommunikasjonen var også veldig god, og vi følte vi fikk riktig oppfølging og support”.

Læring Gjennom Prosessen

Etter at vi fikk overlevert shortlisten med kandidater, gjennomførte vi kort intervju med de aller fleste vi fikk presentert. Deretter dybdeintervju med flere av disse. Vi har lært mye om oss selv og bedriften vår i prosessen – noe jeg synes var spesielt interessant. De prioriteringene og tankene vi hadde når vi gikk inn i prosessen endret seg faktisk gjennom rekrutteringen og det kom flere nye aspekter inn i vurderingen vår. Vi er i etterkant fornøyde med at vi hadde en såpass bred kravspekk, slik at vi fikk en slik kompetansebredde i kandidatene fra Aboard. 

“Jeg tror ikke vi hadde klart å finne en slik kandidat i eget nettverk eller ved våre tidligere metoder”

Vi sitter igjen med flere ting etter denne prosessen. Et nytt styremedlem vi gleder oss til å jobbe med, nye tanker og lærdommer og et inntrykk av effektivitet og kvalitet.

Skrevet av: Inger Helene Melbye-Larsen | 20.09.2023

en_GBEnglish